Návšteva

Nádherná premena na dom: Z pôvodnej stajne zostala len nosná konštrukcia a genius loci

Kamenná fasáda v kombinácii s drevom a veľké presklenia, ktoré sa dajú jednoducho zakryť drevenými okenicami, premenili bývalú opustenú stajňu…

Z pôvodnej stajne zostala Návšteva

Foto dňa

Ovocný sad, pálenica a bývanie v zrekonštruovanom dome na jednom pozemku!

Najnovšie príspevky

Najnovšie knihy a časopisy