EkoFond odmení školy, ktoré chcú šetriť energiu

EkoFond odmení školy, ktoré chcú šetriť energiu

17. 11. 2010
Zdieľať

EkoFond, neinvestičný fond zriadený SPP, vyhlásil 3. ročník celoslovenskej súťaže pre žiakov a učiteľov II. stupňa základných škôl. Témou tohto ročníka súťaže je „Energia u nás doma“. Do súťaže sa môžu prihlásiť učitelia so svojimi žiakmi z každej základnej školy na Slovensku.

EkoFond chce prostredníctvom súťaže osloviť žiakov a učiteľov, aby si vyskúšali svoju tvorivosť a dozvedeli sa viac o ochrane životného prostredia prostredníctvom znižovania spotreby energie. Súťaž je súčasťou dlhodobého projektu „EkoFond pre školy“ zameraného na žiakov a pedagógov na všetkých stupňoch školstva. V predchádzajúcich dvoch ročníkoch súťaže sa so svojimi aktivitami zapojilo takmer 4000 žiakov z 200 škôl z celého Slovenska.


Úlohou učiteľov a žiakov v treťom ročníku súťaže je pripraviť a zrealizovať vzdelávací projekt, v rámci ktorého nielenže zrealizujú rôzne zaujímavé vzdelávacie aktivity na tému „Energia u nás doma“ ale zrealizujú aj opatrenia zamerané na zníženie spotreby energie v budove školy. Cieľom súťaže je, aby učitelia a žiaci našli netradičné riešenia v oblasti šetrenia energie v prostredí ich školy. Škola môže zaslať svoj projekt do súťaže do 31. 3. 2011. Prihlasovací formulár spolu s podmienkami zapojenia sa do súťaže je dostupný na adrese www.ekofond.sk.


Aj v tomto ročníku sa súťaží o zaujímavé ceny v celkovej hodnote viac ako 20 000 eur. Školy majú možnosť získať okrem finančných prostriedkov na nákup učebných pomôcok, vecných  cien pre žiakov a finančných odmien pre učiteľov aj energetický audit budovy školy alebo financie na realizáciu konkrétneho energetického opatrenia. Okrem najlepších projektov budú samostatne odmenené aj najlepšie výstupy projektov – metodické materiály, energetické opatrenia či najzaujímavejšie pokusy.


Tretí ročník súťaže prináša aj novinku, ktorá ponúka možnosť inšpirácie pri tvorbe jednotlivých praktických aktivít. „EkoFond spolu so súťažou spúšťa multimediálnu online platformu o energii 3. tisícročia www.platforma.ekofond.sk, kde učitelia nájdu veľa zaujímavých informácií o energii, mnoho tipov na aktivity pre žiakov na tému šetrenia energie a ochrany životného prostredia, filmy a videá či návody ako robiť zaujímavé pokusy. Pre samotných učiteľov je tiež pripravený e-learning na tému energia“, uviedla správkyňa EkoFondu Eva Guliková.


Ďalšie aktivity fondu pre školy


EkoFond v rámci projektu Ekofond pre školy realizuje aktivity pre základné i stredné školy.  Pre najmenších žiakov sú na stránke www.ekofond.sk pripravené interaktívne webové hry vo viacerých jazykoch, ktoré nielen poradia deťom ako šetrne zaobchádzať s energiou, ale aj poslúžia pedagógom ako učebná pomôcka. Vďaka rôznym jazykovým mutáciám ich možno využiť aj pri výučbe cudzích jazykov.


V rámci spolupráce so strednými školami EkoFond pripravil nový experimentálny študijný odbor „Technik energetických zariadení budov“, ktorého študenti budú mať nielen prístup k najnovším informáciám v oblasti energetiky a obnoviteľných zdrojov energie, ale budú mať k dispozícii aj zmodernizované dielne praktického vyučovania obsahujúce inovatívne technológie. Tento experimentálny študijný odbor sa začal vyučovať od 1. 9. 2010 na vybraných troch stredných odborných školách v Trnave, Banskej Bystrici a v Prešove.


Školy tiež môžu v rámci grantových programov EkoFondu získať financie na zvyšovanie energetickej efektívnosti svojich budov – zateplenie, výmenu okien alebo hydraulické vyregulovanie. EkoFond poskytuje pre školy aj finančný príspevok na nákup ekologicky a ekonomicky výhodných vozidiel na CNG.

Kategória: Aktuality
Tagy: ekofond
Zdieľať článok

Diskusia