Vybavte si účty so snehom a mrazom už teraz

27. 10. 2015
Zdieľať

Systémy DEVI na rozpúšťanie snehu a ľadu poskytujú bezpečnú prevádzku počas zimných mesiacov a zároveň ochranu proti škodám na budovách a komunikáciách počas celej zimy. Inteligentne vyriešia problémy so zamŕzaním potrubia, vďaka čomu sa dá predísť havarijným stavom.

Treskúce mrazy a sneh dokážu napáchať nemalé škody na majetku či dokonca ohroziť ľudské životy. Systémy DEVI sa postarajú o problémy skôr, než sa vyskytnú. Ponúkané riešenia zaručujú bezpečnosť a istotu spôsobom, ktorý je šetrný k životnému prostrediu. Práve teraz je najvhodnejší čas definitívne skoncovať s časovo i finančne náročným odpratávaním snehu a solením vonkajších plôch. Na prevenciu možných úrazov spôsobených zanedbanou údržbou treba myslieť o to viac, ak sa stavba nachádza na frekventovanej ulici. Škodám či zraneniam spôsobeným snehovou nádielkou možno pritom jednoducho predchádzať.


Vybavte si účty so snehom a mrazom už teraz

Vybavte si účty so snehom a mrazom už teraz
Danfoss spol. s r.o. Divízia DEVI

Ochrana strechy a odtokových systémov

Sneh a námraza môžu v zime vážne poškodiť aj strechy a fasádu budov, odkvapové a odtokové systémy. Na rozpúšťanie ľadu a snehu v odkvapoch a strešných zvodoch sa používa systém samoregulačných vykurovacích káblov DEVI-iceguard. „Vďaka tomuto systému sú žľaby a zvody bez snehu a cencúľov celú zimu a neohrozujú okoloidúcich. Navyše chráni strechu a strešné žľaby pred zničením, čím šetrí dodatočné náklady na opravu,“ vysvetľuje Dušan Lašák zo spoločnosti Danfoss. Systém DEVI pomáha predchádzať právnym dôsledkom prípadných úrazov. Široké spektrum výrobkov DEVI ponúka možnosť použiť systém na kovové, lepenkové, štrkové alebo keramické strechy. V závislosti od problému možno systém DEVI aplikovať na strešné hrany, do vypúšťacieho a odvodného potrubia alebo strešných zľabov.


Vybavte si účty so snehom a mrazom už teraz

Vybavte si účty so snehom a mrazom už teraz
Danfoss spol. s r.o. Divízia DEVI

Bezpečný príchod domov

Vysokovýkonný ochranný systém termokáblov so spevneným ochranným plášťom DTCE™, prípadne samoregulačné káble DEVI-iceguard alebo špeciálne vykurovacie rohože DEVImat™ určené do exteriéru možno inštalovať pod rôzne druhy povrchov pochôdznych a jazdných plôch. Rovnako dobre budú fungovať v prípade betónového, asfaltového povrchu či dlažby. Dokonca sú vhodné aj na vyhrievanie trávnatých plôch či schodísk. S ohľadom na rýchle a rovnomerné roztápanie námrazy na chránenej ploche je dôležitý správny výber elektrického termokábla s dostatočným vyhrievacím výkonom. 


Vybavte si účty so snehom a mrazom už teraz

Vybavte si účty so snehom a mrazom už teraz
Danfoss spol. s r.o. Divízia DEVI

Komfortné ovládanie

Systém ochrany dopravných plôch, striech a odkvapových systémov DEVI možno ovládať ručne alebo prostredníctvom špeciálneho regulátora. Hospodárnejší a maximálne komfortný je systém s termostatom, ktorý automaticky riadi činnosť vykurovacích termokáblov či rohoží DTCE™ alebo DEVI-iceguard. Systém sa vďaka informáciám z teplotných a vlhkostných snímačov dokáže automaticky zapnúť krátko pred možnosťou vzniku nebezpečnej situácie na chránenej ploche. Termostat zapína systém ochrany len na nevyhnutný čas a minimalizuje tak spotrebu energie.

Koniec praskajúcim potrubiam

V zime sú ohrozené najmä potrubia, ktoré nie je možné dostatočne tepelne zaizolovať alebo uložiť v nezamŕzajúcej hĺbke. Termokáble pomáhajú účinne chrániť potrubia pred nežiaducim poškodením, konkrétne pred popraskaním. Zároveň poskytujú ochranu potrubia pred zamŕzaním a pomáhajú udržiavať teplú vodu v potrubí. Poškodenie potrubia má negatívne následky a oprava je z časového i finančného hľadiska náročná. Ochrana potrubí pred mrazmi pomocou termokáblov prináša úspory aj pri výstavbe a samotnej prevádzke. 

Praktické využitie termokáblov DEVI
•  Znižovanie rizika úrazu vplyvom nepriaznivých poveternostných podmienok v zime 
•  Ochrana chodníkov a ciest pre snehom a námrazou
•  Ochrana striech a strešných žľabov pred snehom 
•  Zamedzenie tvorbe cencúľov 
•  Udržovanie konštantnej teploty v teplovodnom potrubí

Viac informácií na www.devi.sk.

Kategória: Aktuality
Zdieľať článok

Diskusia