Aký spôsob presvetlenia interiéru zvoliť a prečo?

26.01.2015  |     

Predstaviť si izbu bez okien je paradox, pred ktorým radšej zatvoríte oči, a túto nočnú moru rýchlo odoženiete. A viete, ako sa hovorí, stačí sa po zobudení pozrieť do okna a zabudnete na všetky zlé sny. Vytvorte teda svetlu cestičku aj v komplikovaných dispozíciách.

Vysoko v rebríčku

Obytné interiéry, teda naše príbytky, by mali byť miestami, ktoré sme si vytvorili na svoj obraz. To znamená, že pohoda, ktorú budeme pociťovať každý deň po návrate z práce, sa viaže na nespočetné množstvo krokov, ktoré na ceste k takémuto priestoru urobíme. Štýl, vkus, materiály, elegancia, útulnosť, to všetko je bezhranične prispôsobené len a len subjektívnemu „JA“. Čo však do priečinku „pohoda v interiéri“ patrí bez ohľadu na ostatné parametre, je svetlo.

Ale predtým, ako niekomu prídu na um dizajnové lustre a podsvietené stropy, zamyslime sa, koľko času priemerne strávime práve pod takýmto umelým osvetlením v porovnaní s denným. Faktom je, že v dnešnom svete strávi bežný človek až 85 – 90 % života v interiéri, čo znamená približne 21 hodín denne. Buď v práci, alebo doma. Fungovanie zdravého biorytmu a zachovanie pozitívnej nálady a správnej hladiny dôležitých funkcií organizmu však nie je možné zabezpečiť umelým osvetlením, ale práve tým denným.

Aby sme sa vedeli vyhnúť „syndrómu chorých budov“, teda budov bez prísunu denného svetla (okrem iných parametrov), mali by sme mať dostatok informácií o tom, akým spôsobom je aj pri našom spôsobe života možné dostatočné množstvo slnečných lúčov. V práci tento problém v rukách nemáme. Musíme sa skrátka prispôsobiť. Doma však môžeme napraviť to, čo sme si v práci „nadrobili“, a nehádzať slnku polená pod nohy. 

Formy presvetlenia podľa tvaru a typu strechy 

Pri rôznych typoch a tvaroch striech a podľa požiadavky na rozloženie osvetlenia si môžeme vybrať zo širokej ponuky strešných a doplnkových okien alebo svetlovodov. (zdroj: VELUX)

Presvetlenie podkrovia so stropom,
napr. strešné okná, kombinácia strešného a zvislého okna.


Presvetlenie miestnosti s otvoreným krovom, 
napr. kombinácia strešných a doplnkových okien, vysoko umiestnené okno na presvetlenie do hĺbky miestnosti.


Privedenie denného svetla svetlovodom do miestností, ktoré sú uprostred dispozície domu, 
napr. chodby, šatníky, kúpeľne  

Presvetlenie domu s nízkym sklonom strechy,
napr. umiestnením okna vo výške alebo svetlovodom


Presvetlenie domu s plochou strechou, 
napr.oknom do plochej strechy 


Presvetlenie domu s plochou strechou, 
napr.oknom do plochej strechy a svetlovodom do plochej strechy

Ešte pred lámaním chleba

Denné svetlo je oveľa komplexnejší pojem ako slnečné lúče dopadajúce do bytu pri krásnom letnom ráne. Je charakteristické svojou nestálosťou a premenlivosťou a práve tá je dôležitá pri správnom režime nášho organizmu. Denným svetlom teda rozumieme priame slnečné svetlo a oblohové, čiže rozptýlené (difúzne) svetlo, aktívne aj pri zatiahnutej oblohe. Tieto dve zložky pôsobia spoločne alebo využívame len svetlo difúzne, ktoré je najpodstatnejšie pri hodnotení dostatočného osvetlenia interiéru. Pri hodnotení denného osvetlenia je dôležité zabezpečiť jeho dostatočnú úroveň, rovnomernosť, oslnenie a rozloženie. 

Trendy, ktoré nám určujú, ako naše domy majú vyzerať, nám môžu skomplikovať cestu k bývaniu so slnkom a svetlom. Dnes často navrhované prízemné domy, inšpirované americkými formami, tzv. bungalovy, sú azda najtvrdším orieškom, keď príde na rad otázka denného svetla.

Akokoľvek si budete lámať hlavu nad tým, ako umiestniť okná na fasádu, aby ste ho tam mali dostatok, k riešeniu nedospejete. Miestnosti osvetlené jednostranne, hlbšie ako 6 m sú už kritickými, čo by v bežnej praxi dnes znamenalo vylúčiť tieto domy z radov zdravého bývania. Podobne kritickou skupinou sú podkrovia. Zasklená plocha v podkroví by nemala klesnúť pod 10 % podlahovej plochy. Pri podkrovnej miestnosti 20 m2 to teda zodpovedá aspoň 2 m2. Zamyslenie sa nad týmito faktami ešte pred položením základného kameňa vám život v novom dome mimoriadne uľahčí. Ak sa však už stalo alebo ste sa rozhodli pre alternatívne cesty pre denné svetlo a život v hlbokej dispozícii, niekoľko riešení pre vás predsa len máme. 

V zásade možno hovoriť o troch kritických skupinách a ich kombináciách:

♦ Prízemné bungalovy (s plochou alebo šikmou strechou)

♦ Podkrovia

♦ Viacpodlažné domy s hlbokou dispozíciou

Plnohodnotné presvetlenie týchto komplikovaných priestorov možno dosiahnuť pomocou týchto troch technológií, buď osobitne, alebo v kombinácii:

1. strešné okná

2. svetlíky

3. svetlovody

Ktorý spôsob zvoliť, ako si vybrať z ponuky a na čo si dávať pozor? Poďte na to s nami krok za krokom.

1. STREŠNÉ OKNÁ

Pod šikminou

Jednopodlažné domy na úrovni terénu sa stali špecifikom novobudovaných ulíc v prevažnej miere v priľahlých obciach veľkých slovenských miest. Sú to domy rozložité dispozíciou, pretože všetky miestnosti a celý dom sú v jednej rovine. Zaberajú rozsiahlejšiu plochu na pozemku, takže sa väčšinou tlačia k plotom a okolitým susedným domom. Bývanie v nich má určité charakteristické znaky, svoje výhody aj nevýhody. Dnes tieto stavby označujeme ako bungalovy, ale patria sem aj átriové domy, resp. domy s plochou strechou na jednom poschodí.

Druhou charakteristickou skupinou priestorov, pri ktorých je často úplne vylúčené využitie klasických okien vo vertikálnych stenách, sú podkrovia. Základným problémom, ktorý ich použitie vylučuje, je často fakt, že skrátka chýbajú obvodové steny (závisí to od typu strešnej konštrukcie – môže ísť o pultovú, sedlovú, stanovú, manzardovú atď., na základe čoho sa môžu meniť aj podmienky umiestnenia okien). 

Konštrukcia šikmej strechy je položená priamo na múroch spodného podlažia. Vnútorné priestory sú preto odkázané na zásobovanie denným svetlom prostredníctvom alternatív, ako sú vikiere alebo otvory v šikmine – strešné okná.

Samotný výber modelu je dlhší proces. Závisí od tvaru, orientácie domu a typu miestnosti. Riešenie pomocou vikiera je vhodnejšie pri väčších sklonoch striech, aby príliš nezasahoval do hĺbky miestnosti. Výhodou oproti strešným oknám je výhľad, ktorý sa približuje pohľadu z klasického vertikálneho okna. V prípade plytších striech a tmavších interiérov by však malo padnúť rozhodnutie práve pre strešné okno.

Základným ukazovateľom pri výbere strešného okna je sklon strechy. Čím strmší sklon, tým je presvetlenie dôležitejšie ako výhľad. Výkyvné okno umožňuje otáčanie okolo stredového čapu až o 180°, čo oceníte pri umývaní a manipulácii. Jednoduchšie výklopné okná sú vhodnejšie v prípade plytších striech.

Odborník odporúča

Magdaléna Bartková zo spoločnosti VELUX

Správne orientované strešné okno privádza do interiéru dvakrát viac denného svetla ako fasádne okno a dokonca trikrát viac ako vikierové okno s rovnakými rozmermi. Strešné okná sa môžu usporiadať nad seba, ako aj vedľa seba. Takéto usporiadanie presvetlí oveľa väčší priestor. Vyššie položené strešné okná možno ovládať diaľkovým ovládačom, ale i manuálne pomocou ovládacích tyčí. Takto umiestnené okná vďaka komínovému efektu taktiež podporujú rýchlu výmenu vzduchu v miestnosti. Šetrenie denným svetlom sa špeciálne neoplatí v detských izbách, keďže detský zrak sa ešte len vyvíja. 

2. SVETLÍKY

Priamo do neba

Technológia a ponuka strešných okien do šikmých striech je prepracovanou pavučinou možností a spôsobov uplatnenia, až kým nenarazíme na ploché strechy. Predovšetkým moderné stavby, ktoré si výrazom a dizajnom protirečia s tvarom šikmín a previsov, znamenajú hrubú čiaru za možnosťami strešných okien. Riešenie prišlo v posledných rokoch ako inšpirácia priemyselnými stavbami. V tomto odvetví sa osvedčila technológia svetlíkov ako optimálne presvetľujúcich prvkov plošne rozsiahlych hál a iných objektov. Prispôsobenie ich tvarov a zjemnenie profilov spôsobilo, že našli konečne uplatnenie aj v bývaní. 

Výrobcovia ponúkajú niekoľko druhov svetlíkov. Pevné alebo otváravé, s kupolou alebo bez kupoly. Svetlíky sú chránené kupolou z polykarbonátu alebo akrylátu, nachádzajúcou sa nad rovinou zasklenia. Táto kupola môže ovplyvniť okrem bezpečnosti aj viacero iných faktorov, ako napríklad priepustnosť svetla a tepla, podľa toho, či si zvolíte číre alebo mliečne vyhotovenie. Svetlík bez kupoly sa vyznačuje predovšetkým prijateľnejším dizajnom. Vďaka plochej rovine zasklenia bez kupoly je vhodný aj pri pochôdznych terasách, čomu vyhotovenie s kupolou nevyhovuje pre vypuklý tvar. Oba druhy je možné zvoliť v pevnej alebo otváravej verzii. Otváranie je zabezpečené manuálne, no praktickejšie (predovšetkým pre výšku) je ovládanie elektrické. Veľmi praktickým doplnkom oboch modelov je zdvíhací rám, ktorý rovinu zasklenia zodvihne o asi 15 cm, takže osadenie do „zelených“ striech nie je problémom. 

Keďže značná plocha svetlíkov (kvôli svetlu v interiéri je to už spomínaných 10 % podlahovej plochy) priamo otočených k slnku je v slnečnom počasí priamo vystavená lúčom, určite treba zvážiť ich tienenie. Elektricky ovládané rolety sa postarajú o prísun len takého množstva svetla, aké práve v danej chvíli potrebujete.

3. SVETLOVODY

Slnko bez okien

Luxus obývačky plnej svetla prenikajúceho francúzskymi oknami je výsada miestností na okraji dispozície s minimálne jednou obvodovou stenou. Veľkorysé strešné okná a vikiere dostatočne presvetlia aj komplikovanejšie miestnosti v podkroví, svetlíky bez väčších problémov privedú svetlo dokonca do vnútra dispozície prízemných domov, takže ani kuchyňa ďaleko od obvodových stien sa nemusí vzdať slnka a denného svetla.

Čo však v prípade, že ide o niekoľkopodlažný dom s veľkou pôdorysnou plochou, kde kúpeľniam alebo schodiskám automaticky prináležia tie najtmavšie kúty? Bez dlhšieho rozmýšľania každý zvolí cestu umelého osvetlenia. Je to síce jednoduché riešenie, no farebné spektrum, ktoré nášmu oku sprostredkuje, bude skreslené, čo je napríklad pri obliekaní alebo v kúpeľni mimoriadne neželaný efekt. Aj v tomto prípade existuje riešenie, ktoré bude šetriť naše oči a z dlhodobého hľadiska aj peňaženky.

Už niekoľko rokov je možné aj na našom trhu vybrať si z pomerne širokej ponuky svetlovodov. Toto dômyselné zariadenie spoľahlivo dopraví denné svetlo do tmavých problematických priestorov aj po dlhších trasách. Skladá sa z troch na seba nadväzujúcich častí: z kupoly alebo z rámu s pevným zasklením, umiestneným v streche, z pevnej alebo ohybnej svetlovodnej rúry a z difúzora, ktorý privádza svetlo priamo do miestnosti. Svetlovody je možné umiestniť do akejkoľvek strešnej krytiny so sklonom od 15 do 60°. Dĺžka ohybnej rúry, ktorá vám pomôže obísť rôzne konštrukčné prekážky, sa pohybuje do 60 cm. Pevným tubusom s vnútornou vysokoodrazivou vrstvou môže prekonať dĺžku až 1,9 m, pomocou predlžovacích dielov sa táto vzdialenosť môže predĺžiť až na 12 m.

Aj napriek neprívetivo pôsobiacemu opisu sa v našom interiéri svetlovod prejaví ako elegantné stropné osvetlenie s vysokou svietivosťou, do značnej miery závislou od klimatických podmienok. V prípade zlého počasia oceníte modely s nosičom úspornej žiarovky, takže v jednom výrobku máte aj spoľahlivé svietidlo

Odborník radí

Ing. Tomáš Švec, produktový manažér spoločnosti VELUX

Množstvo denného svetla, ktoré svetlovod privedie, závisí od počasia, ročného obdobia, sklonu strechy, svetovej strany a od dĺžky tubusu. Optimálnym riešením je umiestnenie hornej časti svetlovodu na najviac oslnenú časť strechy, najlepšie smerom na juh. Svoju rolu hrá aj farebná úprava stien v presvetľovanej miestnosti. 
Do interiérového zakončenia svetlovodu je možné doplniť nosič úspornej žiarovky a využiť tak svetlovod ako zdroj svetla aj za tmy. Pri osvetlení miestnosti s výmerou 9 až 10 m2 postačuje použitie jedného svetlovodu. Optimálne osvetlenie s využitím svetlovodov môžete rýchlo zistiť pomocou LUX kalkulátora na webovej stránke
www.velux.sk/zakaznici/vyrobky/svetlovody/lux-kalkulator.


Text: LUCIA KUŠNÍROVÁ
Foto: VELUX, DANO VESELSKÝ
Zdroj: časopis Môj dom JAGA GROUP

Mohlo by vás tiež zaujímať:

Foto dňa

Rozsiahly dom na samote sa ukrýva pod zelenou strechou

Najnovšie knihy a časopisy

Urob si sám 10/2019


Časopis pre domácich majstrov
Predplatné

 

Kúpiť v e-shope

 

Najnovšie príspevky