Príbeh architektonicky vydarenej nadstavby v hlavnom meste

13.03.2012  |     

Staré mestské sídliská a historické domy, paneláky a tehláky. Od deväťdesiatych rokov minulého storočia povyrástli korunované všakovými občas aj architektonicky vydarenými nadstavbami a vstavbami.

Entuziazmus a realita jednej nadstavby

Boli časy, keď sa nadstavovalo a zobytňovalo pod novými strechami starých domov niekedy aj nehľadiac na unavené konštrukcie pôvodných múrov, vzhľad pôvodnej zástavby a tvar okolitých striech. Neraz sa nebral ohľad na stav inštalácií staručkých objektov, ktoré dúfali viac v kompletnú rekonštrukciu a obnovu, ako len opravu strechy alebo premaľovanie fasády. Zmluvy, ktoré nadstavovatelia obytných domov pouzatvárali s vlastníkmi pôvodných bytov, sa líšili a líšia z prípadu na prípad. Niektorým šikovníkom sa podarilo odkúpiť podkrovné priestory iba za prísľub novej strechy, sofistikovane povedané za jej revitalizáciu, iní sa zmluvne zaviazali že opravia fasády, vymenia prípojky alebo zabezpečia aj výťah pre všetkých obyvateľov domu. Mezonetový byt s druhým podlažím ukrytým pod šikminami sedlovej strechy mohol vyrásť na viac ako šesťdesiatročnom tehlovom dome len s podmienkou, že sa investori postarajú o spevnenie základov, budovu len opatrne zaťažia ľahkou konštrukciou novej nadstavby, zabezpečia a zaplatia nové revízne správy.

Podkrovní bratia na vratkých základoch

Jedna vec je snívať o bývaní bez susedov nad hlavou a druhá vybrať si projektanta, ktorý v návrhu obytného podkrovia nielen zohľadní konštrukčné, statické a dispozičné požiadavky, ale do svojho projektu zapracuje aj predstavy budúcich podkrovných obyvateľov. Mnohých podkrovákov, ktorí patria k živočíšnemu druhu závislom na bývaní čo najbližšie k oblohe, zlákala aj skutočnosť, že ušetria za stavebný pozemok a vybudovanie inžinierskych sietí. Počiatočná radosť troch investorov nadstavby bratislavského domu, ktorý voľakedy postavili ako pozdĺžny stenový dvojtrakt s nosným murivom z tehál a železobetónovými stropmi, mierne poľavila. Po statickom posudku sa dozvedeli, že nadstavba je síce realizovateľná, ale kým začne rásť hrubá stavba ich budúcich obydlí, musia zabezpečiť statiku domu a vymyslieť prístup pre dodávateľov stavby. Dom trpel nielen vekom, ale aj skutočnosťou, že v podzemnom podlaží ešte pri stavbe pôvodného objektu okrem pivníc a kotolne zriadili aj kryt civilnej obrany.

Bez statika nie
K  výberu podkrovia patrí obhliadka podstrešných priestorov so statikom. Ten posúdi, či konštrukcie domu a  krovu unesú zvýšené zaťaženie vstavaných alebo nadstavaných obytných priestorov. Statik určí podmienky a  bezpečnostné obmedzenia, za akých sa môže stavba zrealizovať. Navrhne spevnenie, úpravu alebo výmenu podľa stavu pôvodných konštrukcií. Pri statickom posúdení krovu sa zohľadňuje aj záťaž, ktorou pôsobí na konštrukciu krovu zateplenie strešného plášťa a  vymenená krytina. Až na základe statického posudku sa architekt vyjadrí k  možnosti zobytnenia podkrovia. Technológia suchej výstavby najviac vyhovuje pri vyhotovovaní priečok a  nových podláh. Takéto konštrukcie sú ľahké a  do novostavby zbytočne nevnášajú vlhkosť, ktorá by degradovala drevené časti krovu.
Stavebný inžinier špecializovaný na statiku budov vie identifikovať všetky relevantné zaťaženia a  namáhanie stavieb, správne ich interpretuje, kvantifikuje a  premietne do rozmerov a  statického riešenia nosnej konštrukcie. Úlohou statika je navrhovať konštrukcie hospodárne, primerane bezpečné a  v  súlade s  požiadavkami investora, architekta a  príslušných orgánov. Autorizovaný statik (najmenej tri roky praxe v  odbore, absolvované autorizačné skúšky) potvrdí svoj výpočet a  projekt autorizačnou okrúhlou pečiatkou a  podpisom.


Ten postupne tlačil na základovú pôdu. Inžiniersko-geologickým prieskumom sa zistilo, že základové pásy nevybudovali v rovnakej základovej pôde, a dokonca ani základová škára sa nenachádzala v rovnakej hĺbke. Podzákladie tvoril niekde hlinitý piesok, inde zle zrnený štrk alebo plastické íly, ktorých únosnosť nepostačovala ani pre pôvodnú stavbu a nie to ešte pre objekt zaťažený ďalšou nadstavbou. Nerovnomerné zaťaženie v podloží spôsobilo trhliny medzi traktami. Dom si počas niekoľkých rokov prišlo pozrieť viacero záujemcov o nadstavovanie. Svoje odhodlanie rozchodili súbežne s nárokmi na statické zabezpečenie objektu a nevyhnutnosť zosilnenia základov monolitickými piliermi, ktoré sa mali zapustiť pod časť jestvujúcich základových pásov. Počas zemných prác sa rátalo aj s revíziou dažďových zvodov a kanalizačného potrubia. Kým sa napokon tri rodiny už zabývané v starom baráku neodhodlali k spoločnému projektu, v okolí sa zatiaľ menili troj- a štvorpodlažné domy na päť- a viacpodlažné. Hrebeňmi nových striech postupne prevýšili dom čakajúci na svoju obnovu.  


Text: Marína Ungerová
Foto: Dano Veselský
Zdroj: časopis Môj dom JAGA GROUP

Mohlo by vás tiež zaujímať:

Foto dňa

Rozsiahly dom na samote sa ukrýva pod zelenou strechou

Najnovšie knihy a časopisy

Urob si sám 10/2019


Časopis pre domácich majstrov
Predplatné

 

Kúpiť v e-shope

 

Najnovšie príspevky