Hejtmanovu cenu kraja Vysočina získala Notárska kancelária od firmy ATRIUM

29.06.2015  |     

ATRIUM neustále dokazuje, že jej certifikovaný konštrukčný systém je vhodný ako pre výstavbu rodinných domov, tak i pre stavby komerčného charakteru. Za realizáciu projektu Notárska kancelária v Havlíčkovom Brode, získala ocenenie Cena Hejtmana Vysočiny.

Architektonické riešenie

Notárska kancelária je umiestnená v centre Havlíčkovho Brodu, na rušnej Husovej ulici. Okolitá výstavba je veľmi rôznorodá. Dom susedí na západe s rodinným domom, na východe je panelový bytový dom a cez ulicu sa rozprestiera priemyselný areál tlačiarní a pivovar.   

Vzhľadom k rôznorodosti výstavby autor projektu nevychádzal pri návrhu z tvarov okolitých budov. Vdýchol domu osobitý výraz, ktorý nie je možné prehliadnuť, i keď je tam umiestnený veľký dom pri pohľade cez ulicu. Modelácia pozemku a jeho ideálna orientácia, priamo ponúka riešenie dispozície domu, ktoré plní myslený účel stavby. 

Dispozičné riešenie

Na 1. poschodí objektu sa nachádzajú priestory dennej potreby, šatňa a technická miestnosť. Z tohto poschodia je prístup na prekrytú terasu. Na 2. poschodí sa nachádza hlavný vstup do objektu, recepcia, 3 rokovacie miestnosti, archív, kancelárie, kuchynka a sociálne zariadenia.

Konštrukčné a materiálové riešenie

Dom je založený na základových pásoch vymurovaných z betonových tvárnic a základovej monilitickej doske. Suterén je vymurovaný klasickým spôsobom z muriva a strop nad suterénom tvorí monolitická železobetonová doska. Celé druhé nadzemné podlažie sa od prvého líši konštrukčným systémom – je to drevostavba rámovej konštrukcie. Pre výplne otvorov sú použité okná z Euro profilov. Fasáda drevostavby je kombinovaná s doskami Cembonit. Pri murovanom suteréne je použitá klasická minerálna omietka. Dom má plochú strechu s izolačnou vrstvou z fólie z mäkčeného PVC.

ATRIUM SK, s.r.o.
Lazovná 69
974 01 Banská Bystrica

tel. :    + 421 48 4146 187
mobil: + 421 918 345 208
e-mail: info@atrium-sk.sk
www.atrium-sk.sk 

ATRIUM SK, s.r.o.
Zdroj: PR článok

Mohlo by vás tiež zaujímať:

Foto dňa

Ako sa snúbi škandinávsky štýl s anglickou klasikou?

Najnovšie knihy a časopisy

Môj dom 12/2019-1/2020 v predaji


Neveľký dom pre veľkú rodinu
Predplatné

 

kúpiť na e-shope

 

 

 

 

 

 

 

Najnovšie príspevky