Staviate dom? Výberom správneho typu komína dokážete ušetriť a dokonca predĺžiť jeho životnosť

28.11.2017  |     

Pamätáte si, keď ste sa ako deti držali za gombík, keď okolo prešiel kominár? Kominárov je v dnešnej dobe možno pomenej, čo však neznamená, že by bolo málo komínov. Komín je dôležitou súčasťou stavby, o čom isto viete, ak staviate dom alebo sa chystáte na jeho rekonštrukciu.

Hlavnou úlohou komína je odviesť spaliny nad strechu a tým chrániť zdravie obyvateľov domu. Tam sa látky rozptýlia do ovzdušia. 

Pokiaľ sa už na začiatku urobí chyba pri stavbe komína, môže prísť ku poškodeniu komínovej konštrukcie, nesprávnej prevádzke kotla alebo dokonca k požiaru.

Odkiaľ začať? 

Každá stavba komína by mala byť naprojektovaná projektantom a v ideálnom prípade uskutočnená odbornou stavebnou firmou. Ani výber komínového systému by však  nemal byť náhodný. Iný typ komína je vhodný pre nízkoenergetický a iný zasa pasívny dom. Pre pasívny dom je na slovenskom trhu jediný komín s integrovanou nenasiakavou izoláciou a dokonale tesný, pre spoluprácu s rekuperáciou, komínový systém Schiedel ABSOLUT. I keď je lepšie stavbu prenechať odborníkom, nie je na škodu zistiť si, čo presne je pri stavbe samotného komína potrebné vyriešiť. 

Dôležitý je výber správneho komínového systému so zameraním na  pripojený spotrebič, a teda kotol. V našich podmienkach sa ako zdroj tepla používa nielen plynový kondenzačný kotol, ale aj spotrebiče na tuhé palivo ako je pec alebo krb. Pri oboch typoch spotrebičov je potrebné, aby bol komín správne skonštruovaný. Kondenzát, a teda skondenzovaná para, ktorá vzniká pri ochladení spalín v prieduchu komína má tendenciu komín poškodzovať, a preto musí byť tesný a odolný. Teplota pri vyhorení sadzí v komíne pre tuhé palivá môže dosiahnuť až 1300°C, čo by mohlo nekvalitný alebo nekvalitne zhotovený komín nielen poškodiť, ale aj úplne zničiť.

Dobrý komínový ťah

Pre kvalitný komín je charakteristický dobrý komínový ťah. Správny komínový ťah sa dá docieliť pomocou vhodnej výšky komína, prierezu a vyústenia. Dôležité je, aby bolo vyústenie spalín minimálne 0,4 metra nad hrebeňom strechy. Pokiaľ je komín vo väčšej vzdialenosti od hrebeňa, odporúčame si vybrať z možností, ktoré ponúka norma.

Avšak pozor!!! Neplatí, že čím väčší priemer, tým lepšie. Priemer musí byť prispôsobený výkonu spotrebiča. Ak to tak nie je, spotrebič nie je účinný a zvyšujú sa tak vykurovacie náklady. Nedostatočný ťah komína spôsobený nevhodnou veľkosťou priemeru dokáže komínové teleso tiež poškodiť. Aký veľký priemer by ste mali mať, je v rukách projektantov. 

V jednom komínovom telese môžete mať viac prieduchov pre rôzne druhy paliva. Väčší prieduch sa napojí na spotrebič tuhého paliva, krb, kachle alebo piecku a menší na plynový kondenzačný kotol. V komíne je potrebné mať i vetrací prieduch. Niektoré špičkové komíny vám dokážu ponúknuť ešte niečo navyše, ako napríklad Kombigas od firmy Schiedel, ktorý je výhodne doplnený o šachtu pre vedenie bežných inštalácií, a teda môžete ňou viesť všetko okrem plynu , napríklad solár alebo satelit.

Nezabudnite dať komín pravidelne čistiť 

Komín pre plynový kotol treba nechať skontrolovať každých dvanásť mesiacov a komín pre tuhé palivá každé štyri mesiace. No a keď sa u vás zastaví kominár, nezabudnite si chytiť gombík a niečo pekné si želať.

www.schiedel.sk 

ZDROJ PR článok spoločnosti Schiedel Slovensko s.r.o.

Tagy:
komín

Foto dňa

Veľkú borovicu na pozemku nevyrúbali, ale dom postavili okolo nej

Najnovšie knihy a časopisy

Najnovšie príspevky