Najčastejšie kladené otázky ku komínom

25.10.2019  |     

Schiedel ako líder komínových telies, je jediný na trhu, ktorý má pracovníkov technického oddelenia, so skúsenosťami viac ako 10 rokov v oblasti komínových telies a so znalosťami noriem a legislatívy. Radi vám poskytnú informácie napríklad k Vyhláške 401/2007 Z.z., ktorá je bibliou osôb s odbornou spôsobilosťou – revíznych technikov komínov, alebo k výške vyústenia komínového telesa nad strechou v zmysle platnej STN EN 15287-1.

Schiedel má spracovaný súbor najčastejšie kladených otázok, ktoré dávajú projektanti, stavitelia a investori. Tento súbor otázok a odpovedí vám pomôže zorientovať sa v základoch komínovej techniky a riešení bezpečného a hygienického odvodu spalín. 

Išlo o tie najzákladnejšie otázky, ako napríklad o typ komínového telesa, počtu prieduchov, cez ich priemer potrebný pre správnu funkciu spotrebiča, až po problematiku možností uchytenia rôznych technických zariadení na teleso komínového telesa.

Koľko prieduchov má mať komín?

Odporúčame mať dva prieduchy alebo dva komíny. V dnešnej dobe Vám povedia „radcovia“ že veď na plynový kondenzačný kotol ti stačí len výfuk, nepotrebuješ komín. Ak chcete zostať navždy závislí len na plyne, tak áno, toto je riešenie. Ale ak teraz zvolíte variantu napojenia kotla aj (turbokotla) na správny komín, môžete kedykoľvek v budúcnosti počas celej životnosti stavby a komína zmeniť palivo. Napríklad budete môcť použiť kotol na peletky. Vsypete 15 kg vrece a týždeň prevádzky máte istý. Takúto možnosť nebudete mať s plastovou rúrou na plynovom kotly. Navyše, komín musí byť vyústený nad strechou vyššie a teda od spalín z komína zostane Vaša strecha nepoškodená. 

Ako ďaleko od komína musí byť drevená konštrukcia krovu, strechy?

Pri našich keramických komínoch, je bezpečná vzdialenosť na tuhé palivá 50 mm. Rôzne odstupové vzdialenosti sú požadované pri kovových komínoch z nehrdzavejúcej ocele. Tie závisia od spôsobu vedenia komínového telesa v blízkosti horľavých častí stavby. Odporúčame taký komín konzultovať s našimi špecialistami na kovové komíny.

Ako často treba čistiť komín?

Lehoty čistenia komína sú stanovené Vyhláškou Ministerstva vnútra č. 401/2007, kde v § 20 je uvedené nasledovné.

Lehoty čistenia a kontroly komína: 

(1) Komín sa musí udržiavať v dobrom technickom stave a musí byť zabezpečená jeho pravidelná kontrola a čistenie.

(2) Komín sa musí počas prevádzky čistiť a kontrolovať, ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom do 50 kW najmenej v týchto lehotách:

1. štyri mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá,

2. šesť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky,

3. dvanásť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou

Ak máte zodpovedajúce technické vybavenie (kominársku štetku – §19, ods. 3), môžete si krb, piecku či kotol vyčisti sami. O vykonaní čistenia si musíte viesť záznam, ktorý obsahuje osobné údaje (meno a dátum čistenia).

Pri kotly na tuhé palivo Vám však dôrazne odporúčame čistiť spalinovú cestu počas vykurovacej sezóny aj raz za mesiac!

Avšak aspoň raz ročne nechajte skontrolovať Váš komín osobou odborne spôsobilou. Budete mať relevantný a nespochybniteľný podklad pre poisťovňu ak by nastala nejaká porucha.

Tzv. revíznu správu, alebo doklad o preskúšaní komína potrebujete vtedy, ak:

- uvádzate komín do prevádzky (novostavba)

- ste zmenili typ paliva

- zmenili ste spotrebič

- uviedli ste komín po dlhšej dobe do prevádzky.

ZDROJ PR článok spoločnosti Schiedel

Tagy:
komíny

Mohlo by vás tiež zaujímať:

Foto dňa

Ako sa snúbi škandinávsky štýl s anglickou klasikou?

Najnovšie knihy a časopisy

Urob si sám 1/2020
v predaji


Časopis pre domácich majstrov
Predplatné

 

kúpiť v eshope

 

 

Najnovšie príspevky