Niekoľko odpovedí o účinnom tienení zo spoločnosti K-system:

11.08.2011  |     

Každý rok neboráci bez klimatizácie v prehriatych bytoch šomrú na teplo, ba dokonca pochybujú, či bolo dobré zatepliť barák, niekde aj vystaviť miestnosti s veľkoryso zasklenými plochami slnečným lúčom. Príjemný chládok v tieni našich domovov má však veľa spoločné s premysleným tienením.

Niekoľko odpovedí o účinnom tienení zo spoločnosti K-system:

Ktorý zo spôsobov tienenia je najúčinnejší, a pritom čo najviac znižuje prechod tepla?
Jednoznačne najúčinnejším spôsobom tienenia, ktoré výrazným spôsobom zabraňuje nežiaducemu prehrievaniu interiéru, je exteriérová tieniaca technika. Všetky druhy tieniacej techniky znižujú prechod tepla. Každý druh však má svoje špecifiká.
Exteriérové rolety sú výbornou ochranou pred prehrievaním interiéru v lete a zároveň pred únikmi tepla v zime. V lete dokážu zachytiť až 95 % tepla zo slnečných lúčov. V zimnom období zabraňujú únikom tepla z interiéru – súčiniteľ prechodu tepla U dokážu zlepšiť až o 15 %.
Exteriérové žalúzie zabezpečujú účinnú ochranu pred prehrievaním interiéru v lete, umožňujú pritom aj plynulú reguláciu osvetlenia. V letnom období sa postarajú o výraznú úsporu nákladov spojených s klimatizáciou, v zime znižujú úniky tepla. Zatiahnutá exteriérová žalúzia vtedy prináša aj významné zlepšenie tepelnoizolačných parametrov okna. V laboratóriu tepelnej techniky budov Stavebnej fakulty STU v Bratislave, na laboratórnom zariadení klimatickej komory, dala spoločnosť K-system overiť tepelno-technické parametre okna z drevených lepených lamelových profilov s  izolačným trojsklom a so spustenou exteriérovou žalúziou Prominent s lamelou Z-90. Na základe výsledkov overenia v protokole o skúškach bolo konštatované zlepšenie tepelnotechnických parametrov vplyvom žalúzií Prominent nasledovne:
– súčiniteľ prechodu tepla z Uw = 0,92 na Uw = 0,75 W/(m2 . K) – zlepšenie o 18,5 %,
– priemerné zvýšenie vnútornej povrchovej teploty okna o 1°C a v kritickom detaile (spodný roh) až o 1,6° C.
Fasádne markízy tvoria spoľahlivú, ale v našich podmienkach zatiaľ málo rozšírenú ochranu pred prehrievaním interiéru, ktorá znižuje prechod tepla až o 90 %.


Existujú konkrétne prepočty, ktoré pri rovnakých podmienkach porovnajú výsledky prehrievania a tienenia interiéru pri použití rozdielnych spôsobov tienenia?
Uvedené technické hodnoty sú určené štandardizovanými skúškami a výpočtami v súlade s normami EN ISO 12567-2, EN 13363-2 a ISO 15099. Nie sú nám známe konkrétne prepočty pri rovnakých podmienkach pre všetky uvedené typy exteriérového tienenia. Hodnoty pre rolety a markízy sú prevzaté zo spracovaných materiálov spoločnosti VELUX, ktorá tieto typy tienenia ponúka na strešné okná. S výnimkou spoločnosti K-system, ktorá ako jediná vykonala laboratórne merania pre exteriérové žalúzie typ Prominent Z-90 v súčinnosti s oknom pre energeticky pasívne domy, nepoznáme nijaké iné konkrétne záznamy laboratórnych meraní a výsledkov.


Aké sú výhody a nevýhody rôznych typov pohonov exteriérových roliet vrátane solárneho?
Všetky motoricky ovládané tieniace prvky z ponuky našej spoločnosti sú vybavené francúzskymi značkovými motormi Somfy. Somfy je najväčším svetovým dodávateľom pohonov pre tieniace zariadenia. Medzi jednotlivými typmi pohonov sú zásadné rozdiely najmä vo výkone. Zjednodušene to znamená: čím väčší kus, tým silnejší motor. Pri exteriérových roletách sú však aj rozdiely vo funkčnosti – okrem základným motorov s mechanickým dorazom, je možné objednať si motor s ochranou pri náraze na prekážku, s ochranou pred primrznutím, s kontrolou koncových dorazov – pre dlhšiu životnosť panciera, s možnosťou nastavenia medzipolohy alebo s integrovaným rádiovým prijímačom – pre minimalizáciu kabeláže v interiéri. Samostatnou kapitolou sú motory na solárny pohon pre exteriérové rolety, ktoré nevyžadujú nijaké napájanie ani prívod elektriny s možnosťou ovládania pomocou diaľkového ovládača.


Ako si vybrať spomedzi viacerých spôsobov tienenia?
Na túto otázku neexistuje jednoznačná odpoveď. Odporúčame však pri výbere hľadať najskôr odpovede na nasledujúce otázky:

Je stavba orientovaná na juh, juhozápad, juhovýchod?
Hľadáte výrobok, ktorý zabráni najmä prehrievaniu interiéru?
Je stavba vybavená veľkým zasklenými plochami?
Ak je odpoveď na tieto otázky aspoň v dvoch prípadoch kladná, potom odporúčam jednoznačne exteriérové žalúzie.
Je stavba umiestnená vo veľmi veternom prostredí?
Potrebujem zatieniť najmä severné okná?
Ak je odpoveď na tieto otázky aspoň v jednom prípade kladná, potom odporúčam jednoznačne exteriérové rolety.
Hľadáte výrobok tieniacej techniky, ktorý zabráni priamemu oslneniu zariadenia v interiéri a nemáte problém s prehrievaním interiéru?
Hľadáte cenovo najprístupnejší výrobok na zatienenie?
Hľadáte výrobok nevyžadujúci žiadnu stavebnú predprípravu?
Ak je odpoveď na tieto otázky aspoň vo dvoch prípadoch kladná, potom požiadavky splnia jednoduché interiérové žalúzie.
Hľadáte výrobok tieniacej techniky, ktorý zabráni priamemu oslneniu zariadenia v interiéri a nemáte problém s prehrievaním interiéru?
Malo by tienenie vhodným spôsobom ladiť s interiérom a pôsobiť netradične?
Malo by pôsobiť útulne a príjemne?
Ak je odpoveď na tieto otázky aspoň vo dvoch prípadoch kladná, potom požiadavky splnia textilné dekoratívne rolety.

Na čo si treba dávať pozor pri objednávke a realizácii exteriérových roliet a žalúzií?
Najťažšou a najzodpovednejšou úlohou každého zákazníka je výber správneho dodávateľa. Odporúčam vyberať si výrobky nielen podľa ceny. Exteriérové žalúzie a rolety sú súčasťou fasády a budú nám každý deň pripomínať naše správne či nesprávne rozhodnutie. Dlhoročné skúsenosti a špecializácia v oblasti tieniacej techniky je zárukou jej kvalitnej dodávky a realizácie. Ak je niekto špecialistom na okná alebo na parkety, je málo pravdepodobné, že bude takým istým dobrým špecialistom na žalúzie. Skutočnosť, že špecializovaná firma vie porovnať kvalitu produktov s konkurenčnými výrobkami, vie pre klienta zabezpečiť výrobok na mieru vhodným poradenstvom, poskytnúť mu promptný záručný a pozáručný servis, predstavuje skutočnú hodnotu produktu. V našich štúdiách tieniacej techniky výrobok zákazníkovi predvedieme a má istotu, že dodaný produkt bude zodpovedať tomu, čo požadoval. Zistite si, ako rýchlo vie vybraný dodávateľ reagovať v prípade poruchy, kde si môžete kúpiť náhradné diely, či dodávku vie realizovať samostatne, alebo či si službu len objedná prostredníctvom iného subdodávateľa.

Ako to vyzerá s trvanlivosťou rôznych materiálov používaných na vyhotovenie odlišných spôsobov tienenia?
V prípade exteriérových žalúzií odporúčam výrobky s minimálnym použitím PVC častí. V prípade exteriérových roliet odporúčam rolety s hliníkovým pancierom alebo PVC pancierom, ktorý nie je vyrobený z recyklovaného PVC. PVC časti interiérových žalúzií a roliet bývajú naozaj rozdielnej kvality, aj tie najlacnejšie (vyrobené z recyklovaného PVC) by mali vydržať minimálne dva roky.


Text: Marína Ungerová v spolupráci so spoločnosťami K-system a VELUX
Foto: isifa.com, Kamil Mrva architects, K-system a VELUX
Zdroj: časopis Môj dom JAGA GROUP

Mohlo by vás tiež zaujímať:

Foto dňa

Ako sa snúbi škandinávsky štýl s anglickou klasikou?

Najnovšie knihy a časopisy

Tvorivé bývanie 6/2019 v predaji


26 tipov na sviatočné dekorácie




Predplatné

 

kúpiť v e-shope

 

 

 

Najnovšie príspevky