Všetko o kozuboch 2. časť - Kozubové vložky

18.02.2016  |     

V prvej časti nášho seriálu sme vám predstavili technologické možnosti kozubov, vysvetlili, ako jednotlivé varianty fungujú, a odporučili, podľa čoho sa rozhodovať . Tento mesiac si podrobne priblížime jeden z podstatných prvkov kozuba – kozubovú vložku.

Na trhu je dnes množstvo kozubových vložiek, ktoré sa líšia nielen dizajnom, ale aj parametrami a technológiami. A vyberať treba starostlivo, aby ste predišli neskoršiemu sklamaniu. Ako sa však v ponuke zorientovať? Vopred by ste mali mať predstavu o tom, čo od kozuba očakávate, a pri výbere by ste určite nemali uprednostniť len jeden z parametrov. Ani s tou najkvalitnejšou kozubovou vložkou či systémom totiž nebudete spokojní, ak neboli vhodne zvolené. Na začiatok je teda dôležité vedieť, čo sa skrýva za pojmami, ktoré kozubové vložky charakterizujú.

 

Výkon

Pri kozubových vložkách je to asi najviac skloňovaný parameter. Tu si treba uvedomiť, že každý uvedený kilowatt výkonu znamená isté množstvo paliva, teda dreva, ktoré treba priložiť. Jednoducho povedané, viac dreva rovná sa vyšší výkon. Pri vložkách sa spravidla uvádza nominálny výkon – je to priemerný výkon, ktorý sa získa z nominálnej dávky paliva za 1 hodinu horenia. Každá kozubová vložka má výrobcom stanovený nominálny výkon, teda množstvo paliva, pri ktorom pracuje optimálne a dosahuje najvyššiu účinnosť. Nominálny výkon je pritom úzko spätý s účinnosťou – pri zmene jedného parametra sa automaticky mení aj druhý. Zároveň s reguláciou výkonu sa teda mení aj účinnosť vložky. Preto odporúčame vyberať kozubovú vložku s takým nominálnym výkonom, ktorý čo najviac zodpovedá tepelnej potrebe domu. Bude tak pracovať s optimálnou účinnosťou. 

Tu je rada jednoznačná – obráťte sa na odborníka, ktorý dokáže na základe projektu domu určiť tepelné straty, a teda aj potrebný výkon vložky s ohľadom na typ plánovanej obstavby. Keďže kozub neodovzdáva tepelný výkon lineárne, vhodná obstavba (o rôznych typoch sme písali v minulej časti) je veľmi dôležitá.

Pri výbere nového auta zvažujeme množstvo faktorov - dizajn, spoľahlivosť, kvalitu, výbavu či použité technológie, možnosti servisu a samozrejme cenu a prevádzkové náklady. Auto pritom kupujeme na oveľa kratší čas ako kozub, navyše kozub sa nedá tak jednoducho vymeniť.

Účinnosť 

Za týmto údajom sa môžu skrývať dve rôzne informácie. Výrobcovia najčastejšie udávajú účinnosť spaľovania, teda schopnosť vložky premeniť palivo na teplo s čo najmenším nevyužitým zostatkom (popol, sadze, nespálené kusy...). Pri priemernej účinnosti spaľovania dnešných vložiek okolo 80 % získate z 1 kg predpísaného paliva približne 3,2 – 3,5 kWh tepelnej energie.

Druhou možnosťou je tepelná účinnosť, ktorá vyjadruje schopnosť vložky odovzdať vyrobené teplo do interiéru (tak, aby neunikalo nevyužité komínom). Naznačujú ju priemerné teploty v komore a teploty spalín na vstupe do komína (aby ste nezničili komín, teplota spalín by tu mala byť okolo 180 až 200 °C). Tu sú rozdiely medzi kozubovými vložkami asi najväčšie – vysoká účinnosť spaľovania totiž nemusí znamenať aj vysokú tepelnú účinnosť.

Okrem kvality paliva, technológie a obsluhy kozuba má na obe účinnosti vplyv aj hodnota podtlaku v komíne, tzv. komínový ťah. Častým problémom je nadmerný ťah, ktorý zrýchľuje prúdenie spalín vo vložke. Tým sa znižuje predovšetkým tepelná účinnosť, keďže vložka nestihne zabezpečiť požadovanú tepelnú výmenu. Tento problém dokáže odstrániť regulátor komínového ťahu – počítajte s jeho inštaláciou už na začiatku, môže vám totiž ušetriť nemálo peňazí za palivo i prípadné opravy poškodenej vložky.

Ak chcete dosiahnuť nominálny výkon uvedený v popise vložky, musíte do nej vkladať predpísané množstvo paliva približne každú hodinu, inak sa výkon zníži (napr. 2 kg dreva na 1 hod. - cca 7 kW, ale 2 kg dreva na 2 hod. - cca 3,5 kW).

Cena

Cenové rozpätie je pri kozubových vložkách naozaj široké – od pár stoviek až po niekoľko tisíc eur. Určite pritom neplatí, že za rôzne sumy dostanete rovnakú kvalitu, pravidlom však nie je ani téza: čím vyššia cena, tým lepšia vložka. Ako pri každom sortimente, aj tu môžu byť rozdiely zásadné. Na trhu nájdete produkty zamerané na čo najnižšiu cenu (avšak s rizikom nízkej kvality a vysokých prevádzkových nákladov), také, ktoré kladú dôraz na dizajn (a technológie sa neraz podriaďujú vzhľadu), alebo zariadenia určené aj na trvalé používanie a vykurovanie (prevažne s prepracovanou technológiou a prispôsobeným dizajnom). Dôležité je uvedomiť si, že cena kozubovej vložky sa vždy skladá z dvoch častí: z obstarávacej ceny a prevádzkových nákladov. Ak vezmeme do úvahy životnosť, práve druhá časť by mala zavážiť najviac. Platí pritom, že čím je model technologicky vyspelejší, tým menšie budú prevádzkové náklady.

O pár rokov si cenu kozuba možno nebudete pamätať. Ak však nesplní to, po čom ste túžili, určite si spomeniete, na čom ste šetrili zbytočne. 

Vzhľad

Dizajn by nemal byť pri výbere kozubovej vložky jediným rozhodujúcim faktorom, aby kozub nakoniec nebol iba na efekt. Vzhľad však môže mať vplyv aj na fungovanie a obsluhu kozuba. Napríklad s objemnými vložkami s veľkým zasklením sa spravidla spája aj vyšší výkon (a teda viac dreva a viac práce). Vyšší výkon je vhodný do väčších priestorov. Navyše, nie každý typ vložky sa hodí do každého typu obstavby – nielen z hľadiska dizajnu, ale aj z hľadiska technológie.

Materiál

Liatina či oceľ? Takmer klasická otázka. Tu je namieste dôraz na kvalitu materiálu. Nie je totiž liatina ako liatina ani oceľ ako oceľ. Renomovaní výrobcovia s vlastným vývojom, za ktorých hovoria dlhoročné referencie, sú v tomto smere zväčša dostatočnou zárukou. Vo všeobecnosti sa neodporúča voliť liatinu do budov s občasnou prevádzkou, kde hrozí výrazný pokles teploty a žiada sa jej rýchly nábeh. Liatina je totiž „citlivejšia“ na tepelné šoky. Bezproblémová je v temperovaných stavbách. Všeobecne možno ako ideálnu voľbu do každého typu domu odporučiť viacplášťové konštrukcie.

Technológia

Asi najväčšie rozdiely medzi kozubovými vložkami sú práve v tejto oblasti. V každej síce horí oheň, otázkou však je, aký je z neho úžitok a čo pri horení vzniká. Pri jednoduchých vložkách je reálna tepelná účinnosť nezriedka okolo 20 %, pri sofistikovanejších sa pohybuje aj na úrovni vyše 80 %. Výborným ukazovateľom je spotreba paliva a spomínané teploty pri spaľovaní a vstupe do komína. Špičkou v tomto ohľade sú kozubové vložky vybavené by-pass systémom. Spaliny sa po zapálení nasmerujú pomocou klapky najprv krátkym okruhom priamo do komína a po rozhorení sa presmerujú do dlhého vykurovacieho okruhu, kde majú dostatok času odovzdať teplo do interiéru.

Dôležité sú aj čistota spaľovania a emisie, ktoré v záhrade dýchate vy a vaši susedia. Určite oceníte systémy, pri ktorých ostane sklo dlho čisté alebo sa jednoducho vyberá popol. Zaváži aj nižšia spotreba dreva, a tým pádom menej práce s jeho prípravou. Pozor však na informácie o niekoľkohodinovom horení. Pri moderných vložkách si síce môžete užívať plamene aj počas dvoch hodín, potom však bez priloženia budú vo vložke už len žeravé uhlíky.

Kvalita, servis a bezpečnosť

Čo dodať na záver? Spokojnosť s kvalitným produktom určite trvá dlhšie ako radosť z nízkej ceny. Oplatí sa teda staviť na renomované značky s tradíciou a referenciami. A keďže každá kozubová vložka občas potrebuje údržbu či výmenu opotrebovaného dielu (tak ako všetky zariadenia, ktoré majú slúžiť dlhé roky), dôležitý je aj dostupný servis. Ďalšia dôležitá vec je bezpečnosť! Kozub je v podstate oheň v domácnosti, preto by mali byť súlad s normami a certifikácia absolútnou samozrejmosťou. Aj kvalitné materiály, certifikáty či rady však budú nanič, ak kozubová vložka nakoniec nebude odborne nainštalovaná. Tomu, kto kozubovú vložku a celý kozub inštaluje, navyše vkladáte do rúk bezpečnosť svojej rodiny.

TEXT ŠTEFAN MATOĽÁK
FOTO ARCHÍV FIRIEM
ZDROJ časopis Môj dom 12/2015 - 01/2016, JAGA GROUP, s.r.o.

Mohlo by vás tiež zaujímať:

Foto dňa

Rozsiahly dom na samote sa ukrýva pod zelenou strechou

Najnovšie knihy a časopisy

Najnovšie príspevky