Čím kúriť v dobre zateplenom rodinnom dome?

17.06.2017  |     

Pri výbere vykurovacieho systému sa väčšinou hodne počíta – výška investície, prevádzkové náklady, návratnosť... Keďže potreba tepla na vykurovanie je v ultranízkoenergetických (UND) a energeticky pasívnych domoch (EPD) veľmi nízka, tradičné výpočty v nich majú iné výsledky než v minulosti. Navyše peniaze nie sú jediným faktorom, ktorý treba pri výbere zvážiť.

Plynový kondenzačný kotol

Ak je na pozemku prípojka plynu, kondenzačný kotol predstavuje veľmi efektívne riešenie vykurovania dobre zatepleného domu – tak z hľadiska investície, ako aj nákladov na prevádzku. Kondenzačný kotol je navyše mimoriadne výhodný v kombinácii s veľkoplošným sálavým (napríklad podlahovým) vykurovaním, ktoré je zároveň optimálne pre EPD a UND.
Ak kondenzačný kotol vhodne skombinujete s externým zásobníkom, môže slúžiť aj na prípravu teplej vody. Ekonomickejšiu prevádzku však môžete dosiahnuť, ak na ohrev vody využijete obnoviteľnú energiu (pomocou tepelného čerpadla alebo solárnej zostavy). Na kombináciu vykurovania a ohrevu vody je vhodný kotol s čo najväčším modulačným rozsahom – aby bol dostatočne pružný a dokázal dodávať minimum energie na kúrenie v prechodnom období, a zároveň poskytnúť vysoký výkon na zabezpečenie prípravy teplej vody, ktorú treba ohriať na vyššiu teplotu.

Kondenzačné kotly môžu mať účinnosť vyššiu ako 100 %. 

Využívajú totiž aj teplo, ktoré vzniká kondenzáciou vodnej pary v spalinách.

Koľko slnečnej energie môžete využiť na výrobu tepla? 

U nás jej ročne dopadá v priemere 1 000 kWh na m2, čo energeticky zodpovedá 100 m3 zemného plynu. 

Tepelné čerpadlo

Tepelné čerpadlá dokážu dodávať veľmi lacnú tepelnú energiu získanú z okolitého prostredia, predstavujú však pomerne vysokú investíciu. A keďže na vykúrenie pasívneho domu stačí len málo energie, návratnosť sa môže zdať nereálna. Výhoda týchto zariadení však spočíva v ekologickosti, komforte a univerzálnosti – s jedným zariadením veľmi efektívne vyriešite vykurovanie, prípravu teplej vody aj chladenie s využitím obnoviteľných zdrojov energie. A to sa počíta nielen pri energetickom certifikáte. Teplá voda sa totiž míňa rovnako, či je dom nízkoenergetický, alebo nie, takže tu už nízke prevádzkové náklady zavážia. Ďalším dôležitým faktorom je možnosť lacného chladenia, ktorú ponúkajú nové generácie tepelných čerpadiel. Letné horúčavy začínajú byť najmä na juhu Slovenska väčším problémom než zimné kúrenie, efektívne dosiahnutý komfort počas celého roka je preto hlavnou devízou týchto zariadení.

Na vykurovanie sa v NED spotrebuje len asi 40 % všetkej energie. 

Pri elektrickom vykurovaní v nízkej tarife môžete mať za nižšiu cenu aj zvyšných 60 %.


Solárna zostava

Solárne zariadenia môžu slúžiť na ohrev pitnej vody aj na podporu vykurovania. Môžu doplniť každý vykurovací systém, pričom nielen znižujú spotrebu energie trvalo udržateľným spôsobom, ale aj predlžujú životnosť vykurovacích zariadení (napríklad pri kondenzačnom kotle viac než dvojnásobne). Solárne zostavy sú zložené z kolektorov a bivalentného zásobníka na ohrev vody: pri dostatku slnečného svitu sa voda v ňom ohrieva prostredníctvom solárneho výmenníka tepla, v prípade potreby sa zapne jej dohrievanie druhým okruhom (napríklad pomocou kotla).

Dnešné solárne systémy fungujú veľmi efektívne – pri správnom návrhu dokážu zabezpečiť až 70 % teplej vody ročne. Ak skombinujete ohrev pitnej a vykurovacej vody, dosiahnete ročnú úsporu celkovej potrebnej energie vo výške asi 35 %. Vďaka efektívnemu využitiu slnečnej energie sa vám táto investícia vráti za niekoľko rokov, navyše môžete získať finančný príspevok na solárny systém v rámci projektu Zelená domácnostiam.

Elektrické podlahové vykurovanie

V nízkoenergetických a pasívnych domoch sú na odovzdávanie tepla optimálne veľkoplošné sálavé systémy. A tu môže zamiešať karty aj elektrina – na vyhrievanie podlahy sa používajú odporové vodiče, ktoré sú cez reguláciu napojené na elektrickú sieť. Pri nízkej potrebe tepla totiž významne zavážia obstarávacie náklady, a práve elektrické podlahové vykurovanie sa v porovnaní s teplovodným vyznačuje jednoduchšou a lacnejšou inštaláciou. Navyše sa prevádzkuje v tzv. priamovýhrevnom režime, pri ktorom má odberateľ možnosť vykurovať za nízku tarifu a tú môže využívať aj pre ostatné spotrebiče. Prednosťou elektrického podlahového vykurovania je aj flexibilita a jednoduchá regulovateľnosť. Správna regulácia teploty je totiž základnou podmienkou hospodárnosti. Okrem centrálnej a individuálnej regulácie v jednotlivých miestnostiach je zaujímavá možnosť regulovať aj určité zóny, napríklad zvýšiť teplotu podlahy pred francúzskymi oknami.

Ideálnym doplnkom na ohrev vody je solárna zostava.

Pre bežnú domácnosť stačí systém s kolektormi s plochou asi 5 m2 a zásobníkom na 250 až 350 l vody.

Kozub a kozubové kachle

Zvyčajne slúžia ako doplnkový zdroj tepla. Konštrukčne jednoduchšie je využívanie sálavého tepla a ohrevu vzduchu, komplikovanejší variant predstavujú zariadenia s teplovodným výmenníkom, ktoré sa cez zásobník vody zapoja do vykurovacieho systému. V oboch prípadoch však ide o cenovo dostupný a ekologický zdroj energie. Pri bežných teplovzdušných kozuboch môže byť problémom príliš vysoký tepelný výkon, ktorý dodávajú krátko po zakúrení, čo v dobre zateplenom dome spôsobí prekúrenie. Vhodným riešením sú akumulačné, resp. sálavé zariadenia, ktoré počas kúrenia teplo akumulujú a neskôr ho vyžarujú do miestnosti. Tepelný výkon tak dokážu rovnomerne rozložiť na 8 až 12 hodín. Priestor sa neprehrieva, netreba často prikladať a navyše je sálavé teplo veľmi príjemné.

Keďže tesnosť stavby je pri EPD a UND nutnou podmienkou, používajú sa v nich uzavreté zariadenia s externým prívodom vzduchu – nevyužívajú vzduch z miestnosti, čím sa zamedzí prúdenie vzduchu a tým aj únik tepla z interiéru do exteriéru.

TEXT ERIKA KUHNOVÁ
FOTO ARCHÍV FIRIEM
ZDROJ časopis Môj dom špeciál 2017

Mohlo by vás tiež zaujímať:

Foto dňa

Vidiecke bývanie plné slnka a pohody: Čo sa stane, keď časť strechy otvoríte slnku?

Najnovšie knihy a časopisy

Najnovšie príspevky