Prírodné jazierko ako súčasť záhrady

04.08.2018  |     

Vodný prvok sa stáva čoraz viac prirodzenou súčasťou našich záhrad. Stále väčšej obľube sa tešia aj okrasné či kúpacie prírodné jazierka. I keď niektorých ešte stále odrádza mylná predstava náročnej údržby alebo zakalenej vody, pravda je, že vodná nádrž v záhrade vôbec nemusí byť drina. Prírodné biotopy sa totiž vedia o seba postarať aj samy.

Ako funguje prírodné jazierko

Prírodné jazierko, alebo u nás zaužívaný pojem „biotop“, je vodná nádrž so stojatou vodou doplnená o rôznorodé druhy rastlín, ktoré môžu v niektorých prípadoch zakrývať až 100 % vodnej plochy. Funguje tu prirodzená rovnováha aj bez zbytočných zásahov človeka.

O priezračne čistú vodu sa stará biologický filtračný systém v spolupráci s vodnými rastlinami. Riasy a sinice potrebujú na rast a rozmnožovanie dostatočné množstvo živín. Vhodne vybrané druhy a množstvo vodných rastlín tieto živiny z vody odoberú, čím zabránia výskytu rias. Prostredníctvom koreňov zas prirodzene okysličujú vodu, čím pomáhajú pri činnosti aeróbnych baktérií vo filtračnej zóne. V tej cirkuluje voda cez biologicky aktívnu štrkovú čistiacu zónu, kde užitočné baktérie zachytávajú a rozkladajú škodlivé organické látky z vody.

Časť vody sa odvádza k pramennému kameňu, kde sa okysličuje. V jazierku okrem rastlín žije množstvo iných organizmov, napríklad rôzne druhy vážok, žiab, vodné chrobáky, drobné ryby a niekedy aj kačky. Ak máme väčší pozemok, môžeme uvažovať aj o kúpacom jazierku. Spája v sebe prirodzené okrasné jazero a bazén. Na rozdiel od neho ale nepotrebuje na úpravu vody žiadnu chémiu. Čistenie vody v jazierku zabezpečujú rastliny zasadené po okraji.

„Podporovať v záhrade druhovú rozmanitosť je pre nás dôležité. Netvoríme priestor len pre ľudí, myslíme taktiež na potreby a rozvoj živočíchov, hmyzu a vtáctva.“

Matej Varga, záhradný dizajnér, NaturalGarden.sk

 

Ako si vybudovať prírodné jazierko

Veľkosť jazierka by sa mala prispôsobiť veľkosti záhrady, malo by mať pritom aspoň 25 m2. Pri menšom budete riskovať prehrievanie a tvorbu rias. V prípade prírodných kúpacích jazier bez filtrácie sa minimálna veľkosť pohybuje okolo 80 m2

Hlavnou položkou pri stavbe jazierka je jazierková fólia a technológia.

Čerpadlo je dôležité pre okysličenie vody, najmä v letných mesiacoch.

Biotopy zadržujú vodu, ktorá sa prirodzene vyparuje do ovzdušia.

Zlepšujú tak mikroklímu v jeho okolí.

Ekoriešením je napojenie zvodov vody zo strechy priamo do jazierka.

Čiastočne sa tak využije voda, ktorá by skončila v kanalizácii.

Lekná plávajúce na vodnej hladine sú najkrajším prvkom jazierka.

Zabraňujú jeho prehrievaniu a ich kvety rozjasnia vodnú hladinu.

Slnko by naň malo svietiť asi 6 hodín denne, nie dlhšie. Nie je dobré ho umiestniť do úplného tieňa alebo pod koruny listnatých stromov, pretože opadané listy môžu vo vode hniť, a tým výrazne zmeniť jej kvalitu. Jazierko sa delí na pobrežnú, močiarnu a vodnú zónu. Plocha s rastlnami by v ňom mala predstavovať aspoň 50 % celkovej plochy, ak ho chceme mať čisté bez použitia chémie a filtrácie. Brehy môžeme olemovať kameňmi alebo nechať prirodzený prechod do trávnika či záhona.

Pobrežná zóna sa začína na jeho okraji. Môžeme ju vysypať štrkom alebo pieskom. Sem vysadíme vlhkomilné, bahenné trvalky. Ďalej plynule prechádza do močiarnej zóny, ktorá je hlboká 25 – 40 cm, tiež do nej vysadíme močiarne rastliny. Vodná plocha by mala mať hĺbku minimálne 100 cm, ideálne však aspoň 130 cm, a môžu v nej byť vysadené rastliny žijúce v hlbších vodách, napríklad lekno. Hlbšia voda sa menej prehrieva na slnku a zabraňuje rastu nežiaducich rias. Ak chceme, aby niektoré rastliny a najmä ryby v jazierku prezimovali, jeho hĺbka by mala byť viac ako 80 cm.

Jednoduchý postup realizácie

1. Pomocou bagra vyhĺbte jamu s požadovaým tvarom a hĺbkou. Po vyhĺbení jamy a odstránení kameňov či konárov vysypte dno aj boky jazierka drobným preosiatym pieskom a poriadne ho udupte.

2. Na dno položte geotextíliu. Na ňu natiahnite špeciálnu jazierkovú fóliu. Fólia by mala presahovať cca 50 cm na každej strane. Najlepšie je kúpiť presný rozmer fólie až po vykopaní celého jazierka.

3. Postupne po jednotlivých úrovniach začnite jazierko napĺňať vodou. Ak máte vodné rastliny v kvetináčoch, môžete ich uložiť na miesto podľa ich nárokov na hĺbku.

4. Jazierko napustite až po okraj (kvôli vytvarovaniu fólie). Okraje môžete teraz zakryť a zaťažiť kameňmi. Dôležité je, aby bol okraj jazierka v jednej výške, aby voda na jednom mieste nevytekala von.

Údržba prírodného jazierka

Vo všeobecnosti funguje pravidlo: čím väčšie jazero, tým jednoduchšia údržba. Keďže rastlinná zóna zaberá viac než polovicu plochy jazierka, o filtráciu máte postarané. Korene rastlín spolu s baktériami čistia vodu veľmi dobre. Aby sa však zachovala estetická funkcia jazierka, aj tu občas treba ľudský zásah.

Raz ročne (pred začatím obdobia vegetácie), ideálne keď je jazierko ešte zamrznuté a dá sa po ňom chodiť, je potrebné zostrihať všetky rastliny na úroveň hladiny vody. Približne raz za dva roky je dobré jazierko vypustiť a nahrubo vyčistiť od usadeného kalu, aby časom nezaniklo tak, ako je to v prírode. Čistenie je ideálne robiť na konci leta, keď sú už vážky vyliahnuté a mladé žaby už jazero opustili.

Rastliny odporúčané do prírodných jazierok podľa hĺbky vody 

Priamo na breh sa hodí rebrovka vzpriamená (Berula palustris), sitina rozložitá (Juncus effusus), čerkáč peniažtekový (Lysimachia nummularia), vrbica vŕbolistá (Lythrum salicaria), do hĺbky 0 – 5 cm nezábudka močiarna (Myosotis palustris), do hĺbky 0 – 10 cm iskerník plazivý (Ranunculus repens), do hĺbky 0 – 15 cm ostrica čierna (Carex nigra), záružlie močiarne (Caltha palustris), mäta vodná (Mentha aquatica), kosatec žltý (Iris pseudacorus), do hĺbky 0 – 20 cm praslička močiarna (Equisetum palustre),lekno biele (Nimphaea alba), do hĺbky 0 – 25 cm ostrica pašachorová (Carex pseudocyperus), do hĺbky 0 – 30 cm žabník skorocelový (Alisma plantago-aquatica), diablik močiarny (Calla palustris), vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata), do hĺbky 0 – 50 cm pálka širokolistá (Typha latifolia).

 

Inšpirácia od...

Matej Varga je dizajnér a zakladateľ firmy NaturalGarden.sk. Navrhuje predovšetkým ekologické záhrady plné života, v ktorých sa bude cítiť príjemne nielen majiteľ, ale i rastliny a živočíchy žijúce v nich. www.naturalgarden.sk

TEXT. NATURAL GARDEN
FOTO: NATURAL GARDEN, isifa/SHUTTERSTOCK, ARCHÍV FIRIEM
ZDROJ: časopis Môj dom 7/2018

Tagy:
vodné rastliny záhradné jazierka prírodné biotopy prírodné jazierka údržba jazierka

Mohlo by vás tiež zaujímať:

Foto dňa

Ako sa snúbi škandinávsky štýl s anglickou klasikou?

Najnovšie knihy a časopisy

Môj dom špeciál 3/2019


Veľký sprievodca novými bytmi
kúpiť v eshope

Najnovšie príspevky