Z pôvodnej stajne zostala len nosná konštrukcia a genius loci

Z pôvodnej stajne zostala len nosná konštrukcia a genius loci

Zdroj: Belen Imaz