Zásady rekonštrukcie podkrovia

Pripevnenie parotesnej fólie na izoláciu vtlačenú medzi krokvy.

Zdroj: Rockwool

Súvisiace galérie