Ako sa stavia pasívny dom – 5.časť – Teplo z obnoviteľných zdrojov

Forma medzipriestoru je zrejmá z pôdorysov a rezu domom. Modrou je znázornený medzipriestor, červenou obytné priestory.

Zdroj: ateliér oximoron

Súvisiace galérie