7 vodných záhrad, ktoré prezentujú súčasný záhradný dizajn

Ak sa na vydláždenú plochu k jazierku umiestnia aj ďalšie vodné prvky, nemusí to vôbec vyzerať zle. Nemôžu však dominovať – skôr je na mieste, ak kompozíciu nenásilne doplnia. Môže ísť napríklad o malé vtáčie napájadlo či vtáčí kúpeľ, prípadne menšie umelecké diela naplnené vodou, harmonizujúce so štýlom, v ktorom je záhrada vybudovaná. Do takejto nádoby môžete dokonca umiestniť aj niektorú z menších plávajúcich rastlín a nechať jej voľné pole pôsobnosti. V prípade potreby môžete takúto nádobu kedykoľvek premiestniť na iné miesta v záhrade.

Zdroj: Daniel Košťál

Súvisiace galérie