Energeticky pasívny dom za 140 000 € poskytol pohodlie štvorčlennej rodine

Zvislé nosné konštrukcie sú z vápennopieskových tvárnic, obvodové sú zateplené polystyrénom. Výhodou dvojvrstvovej konštrukcie je podľa Rostislava Kubíčka napríklad to, že dané tepelnoizolačné parametre sa dosiahnu pri menšej hrúbke ako pri jednovrstvových konštrukciách. Vápennopieskové tvárnice majú pritom najlepšie statické vlastnosti pri najmenšej hrúbke: „Nosné steny tu majú hrúbku len 175 mm, viac nie je z pohľadu statiky potrebné.“ Ďalším plusom je akumulačná hmota zo strany interiéru a zo strany exteriéru ochranný „kožuch“, ktorý bráni úniku tepla. Akumulačný prvok pritom pomáha udržiavať vnútornú klímu stabilnú, bez veľkých výkyvov, čo je pre človeka ideálne. „Dôležitou prednosťou dvojvrstvovej konštrukcie je aj jednoduché odstránenie tepelných mostov,“ zdôrazňuje projektant.

Zdroj: Vize Ateliér, s. r. o.

Súvisiace galérie