Záhrada ako povinnosť alebo pre radosť a na relax?

Pôvodný stav 1 susedný dom 2 pozemok 3 susedný dom 4 ulica 5 smetné nádoby 6 studňa 7 terasa 8 terasa 9 rodinný dom 10 garáž 11 kôlňa

Zdroj: VIZUALZÁCIE TILIA DESIGN, ING. MÁRIA RUMANOVÁ

Súvisiace galérie