Niekoľko obvyklých riešení kuchyne alebo príklady z teórie

Základné typy kuchynských liniek sa môžu rozličnými spôsobmi prelínať, spájať a modifikovať. Aj keď v jednoduchosti celkovej formy a usporiadania funkčných plôch býva skrytá genialita kuchyne, zaujímavý detail z nej urobí to, do čoho sa zamilujete na prvý

Súvisiace galérie