Pozdrav z hviezdnej záhrady

Medzi jednotlivé korene vopchajte trochu machu (rašeliníka).

Súvisiace galérie