Manželia siahli po prírodných materiáloch a obývačku si zariadili svojpomocne

„Knihy sú odtlačkom našich charakterov a celej našej individuálnej histórie.“

Zdroj: Dano Veselský

Súvisiace galérie