Statik, statika, statický alebo statici nehryzú

V ostatnom čase sa pri rekonštrukciách rodinných domov ploché strechy alebo väznicové krovy čoraz viac nahrádzajú hambálkovými krovmi, ktoré umožňujú vytvoriť voľné podkrovné priestory vhodné na bývanie. Ich výhodou je jednoduchosť, ľahšia montáž a úspora dreva. Pri nesprávnom riešení krovu hambálkovej sústavy a podcenení či neznalosti fyzikálnych zákonov pôsobiacich v konštrukcii, môžu vzniknúť závažné poruchy. V konštrukciách hambálkového krovu vznikajú v miestach uloženia krokiev na pomúrnicu veľké vodorovné sily, ktoré treba zachytiť. Preto sa napríklad nemá hambálkový krov konštruovať na vysoké nadmúrovky.

Súvisiace galérie

Foto dňa

Prízemný drevodom s peknou záhradou vo vtáčom koridore neďaleko Trnavy

Najnovšie knihy a časopisy