Statik, statika, statický alebo statici nehryzú

Medzi stavebné zásahy vyžadujúce posúdenie statikom jednoznačne patria zásahy do zvislých nosných konštrukcií – vytváranie nových alebo zväčšovanie pôvodných dverných alebo okenných otvorov, zaťažovanie stropných konštrukcií – novými podlahami s väčšou hmotnosťou alebo novými priečkami.

Súvisiace galérie