Kúrenie budúcnosti - teplo z obnoviteľných zdrojov

Schéma bioplynovej stanice: 1 – odvod bioplynu z reaktora, 2 – prepad kalu, 3 – zásobník odplyneného trusu, 4 – nová zberná nádrž, 5 – kalové čerpadlo, 6 – plynojem, 7 – vodný uzáver, 8 – pripojenie k rozvodu diaľkového vykurovania, 9 – teplo z kogeneračnej jednotky, 10 – kogeneračná jednotka (vyrába súčasne teplo a elektrinu), 11 – dúchadlo, 12 – elektrina z kogeneračnej jednotky (PRE)

Súvisiace galérie

Foto dňa

Rozsiahly dom na samote sa ukrýva pod zelenou strechou

Najnovšie knihy a časopisy

Môj dom 10/2019 v predaji


Byt plný paliet a nádeje
kúpiť v e-shope