Kúrenie budúcnosti - teplo z obnoviteľných zdrojov

Tento automatický kotol spaľuje obilie, kukuricu a alternatívne pelety z biomasy

Súvisiace galérie