Kúrenie budúcnosti - teplo z obnoviteľných zdrojov

Využitie slnečnej energie
fotovoltaická výroba elektriny: 1 – fotovoltaický panel, 2 – premena na striedavý prúd , 3 – elektromery na spotrebu a výrobu prúdu

Súvisiace galérie