Vegetačná strecha – skvelé miesto na raňajky v tráve

Detail žľabu pri napojení strechy a zvislej konštrukcie: 1 – konštrukcia strechy, 2 – hydroizolácia odolná proti prerastaniu koreňov, 5 – ochranná geotextília, 7 – drenážna a hydroakumulačná doska, 8 – filtračná geotextília, 9a – viacvrstvový extenzívny substrát, 11 – vegetácia, 16 – terasový žľab, 32 – štrk, 33 – krycí plech, 37 – tepelná izolácia

Súvisiace galérie