Jednoduchý rodinný dom so sedlovou strechou citlivo zapadá do okolitej zástavby

Požiadavku na jednoduchý tvar splnili architekti vďaka kompaktnej prízemnej hmote s obdĺžnikovým pôdorysom s rozmermi 9 × 15,5 m, do ktorej je „zasunutý“ kváder garáže. Strechu navrhli sedlovú bez presahov, so sklonom 55° a s výškou hrebeňa 10 m.

Súvisiace galérie