Čo dnes letí v interiéroch na stenách? Inšpirujte sa najnovšími trendmi!

Cemmac Optimcem je dobre spracovateľný univerzálny cement, vhodný na výrobu omietok a poterov. Vďaka dobrej plasticite a čerpateľnosti je ideálny aj na strojové omietky. (www.cemmac.sk)

Zdroj: CEMMAC a.s.

Súvisiace galérie