Ochrana proti plesni

Aplikácia prípravku na báze chlórnanu a hydroxidu sodného. Prípravok rozprášime na podklad a zvyšky plesní zotrieme. Postup môžeme zopakovať.

Súvisiace galérie

Foto dňa

Energeticky sebestačný mobilný dom ponúka plnohodnotné bývanie

Najnovšie knihy a časopisy