Účinky požiaru na drevené konštrukcie

Počet požiarov počas jednotlivých hodín dňa (L. Osvaldová)

Súvisiace galérie