Víťazná stavba Českej ceny za architektúru 2016 prezentuje iný pohľad na bývanie

Na počiatku bol nápad vytvoriť dom, ktorý by si mohol človek postaviť sám, za minimálny čas, s minimálnymi vstupnými a následne aj prevádzkovými nákladmi. O niekoľko rokov neskôr postavil architekt svoje Zen-Houses na vlastné náklady.

Zdroj: ALEXANDRA TIMPAU

Súvisiace galérie