Víťazná stavba Českej ceny za architektúru 2016 prezentuje iný pohľad na bývanie

Bok po boku. Dva zvonku takmer totožné objekty majú odlišné využitie – jeden slúži na bývanie, druhý ako ateliér. Stačí prejsť pár metrov po drevenom chodníku a z „domu“ ste v práci či naopak.

Zdroj: ALEXANDRA TIMPAU

Súvisiace galérie