Krtkodom pri Košiciach: Ekologický prístup k výstavbe o krok ďalej

Letné prehrievanie je u nás už väčším problémom než spotreba energie na kúrenie. V domoch krytých zemou však nehrozí. Obrovská akumulačná masa zeminy tu totiž zabezpečuje stabilnú klímu.

Zdroj: DOMINIK DUBEC

Súvisiace galérie