Zatrávnená zásuvka - obydlie prostoarchitektonické

Zasklené priečelie domu vystavuje svoju tvár južnému slnku. Vďaka nadokenným rímsam slnko v lete interiér neprehrieva. Onedlho sa k žalúziam a rímsam pridajú aj pergola. Dom naberá teplo iba pri otváraní okien alebo dverí. Dvojvrstvová hydroizolácia a tepelná izolácia z extrudovaného polystyrénu uložená na rozhraní obvodovej steny a okolitej zeminy chráni múry pred zachladnutím; takto sa eliminuje kondenzácia vzdušnej vlhkosti na chladnom povrchu stien. Povrchy stien, podlaha a strop sú rovnako teplé ako vzduch v miestnostiach.

Zdroj: Daniel Veselský

Súvisiace galérie