Najmodernejší domáci pomocníci, ktorí vám uľahčia život

Tlakový ohrievač vody MORA EOMF PHSM si počas siedmich dní ukladá do pamäti prevádzkové údaje, odberové špičky teplej vody a najvyššiu spotrebu v čase. Po siedmich dňoch sledovania ohrievač uložené údaje využije k následnej prevádzke, aby mal používateľ teplú vodu práve v čase, keď ju bude potrebovať. Tým, že si prístroj nemusí udržiavať stálu teplotu (napr. 55 °C), šetrí energiou. Ak sa režim používateľa zmení, systém túto zmenu zaznamená a nastavenia upraví. Pomocou neho dokážete ušetriť až 25 % energie. Odporúčaná predajná cena 259 €. www.mora.sk

Zdroj: GORENJE Slovakia, s.r.o.

Súvisiace galérie