Vidiecka záhrada, ktorá sa vďaka citlivej rekonštrukcii zmenila na raj na zemi

Ekologicky. Majitelia na svojom pozemku hospodária šetrným spôsobom, zaobídu sa bez synteticky vyrábaných hnojív a postrekov. Záhrada vďaka tomu nevyžaduje nadmernú starostlivosť a navyše poskytuje útočisko mnohým druhom užitočných živočíchov.

Zdroj: Lucie Peukertová

Súvisiace galérie