Vidiecka záhrada, ktorá sa vďaka citlivej rekonštrukcii zmenila na raj na zemi

Pokojnú atmosféru v záhrade okrem dekorácií vytvárajú najmä všadeprítomné kvety. U Gebrovcov však plnia mnohorakú úlohu. Nielenže sú krásne na pohľad a dotvárajú tak kolorit vidieckej záhrady, ale zároveň v sortimente prevládajú rastliny medonosné, ktoré opeľovačom každý rok pripravia skvelú hostinu.

Zdroj: Lucie Peukertová

Súvisiace galérie