Dynamické trvalkové záhony a ich uplatnenie v záhradách

Purpurová trvalková zmes vo vidieckej záhrade je komponovaná s prevahou aromatických a jedlých rastlín.

Zdroj: K2N LANDSCAPE

Súvisiace galérie