Čo sa skrýva pod pojmom hrubá stavba?

Na realizáciu hrubej stavby zvoľte zvislé a vodorovné stavebné konštrukcie z jedného stavebného systému a presne dodržte technologický postup výstavby.

Zdroj: REFERENČNÉ STAVBY TDI

Súvisiace galérie