Čo sa skrýva pod pojmom hrubá stavba?

Pohľad na dom s hotovou konštrukciou krovu

Zdroj: WWW.CZ.INDOGATE.COM

Súvisiace galérie