Čo sa skrýva pod pojmom hrubá stavba?

K štandardu hrubej stavby patrí aj budovanie základovej škáry a realizácia základovej dosky, respektíve základov. Pojem základová doska je preceňovaný a väčšina základov pod bežný rodinný dom nie je základová doska v pravom slova zmysle, i keď tak vyzerajú.

Zdroj: WWW.COUNTRYHOME.COM)

Súvisiace galérie