Aké základy dať pod rodinný dom?

Klimatická oblasť je pri zakladaní dôležitá. V závislosti od nej je nutné zakladať v hĺbke minimálne 80 až 160 cm pod terénom, a to z dôvodu premŕzania a objemových zmien zemín.

Zdroj: ABAUDOMY.SK

Súvisiace galérie