Moderná drevostavba vo Veternej Porube citlivo začlenená medzi tradičné domy

Dom má jednoduchý pôdorysný tvar obdĺžnika a sedlovú strechu so sklonom 45°, ktorú dopĺňa vikier so sklonom 6°. Archetypálnym tvarom, ktorý reaguje na historicky overenú formu, sa moderná drevostavba veľmi dobre začlenila medzi okolité staršie tradičné „c

Zdroj: Milan Hutera

Súvisiace galérie