Najlepšie realizované podlahy roka 2010

3. miesto: PriMAT – Ing. Tibor Pásztor, Nitrianske Hrnčiarovce

Súvisiace galérie