Krištáľové krídlo pozná finálové nominácie za rok 2019

Porota kategórie Inovácie a Startupy

Zdroj: Krištáľové krídlo / René Miko

Súvisiace galérie