Krištáľové krídlo pozná finálové nominácie za rok 2019

Porota kategórie Medicína a veda

Zdroj: Krištáľové krídlo / René Miko

Súvisiace galérie