Krištáľové krídlo pozná finálové nominácie za rok 2019

Porota kategórie Publicistika a literatúra

Zdroj: Krištáľové krídlo / René Miko

Súvisiace galérie