8 užitočných rád, ako správne založiť stavbu

8 užitočných rád, ako správne založiť stavbu

14. 05. 2013
Zdieľať

Nič nie je nemožné! Ideálny dom môžete postaviť na atypickom pozemku, na skale alebo v blízkosti rieky. Zvlášť veľkú pozornosť však treba venovať samotnému založeniu stavby. Chyby sa totiž môžu prejaviť až po dlhých rokoch.

1. Základom je poznať stavebné podložie

Podložie alebo základová pôda tvoria neoddeliteľnú súčasť konštrukcie stavby a prvoradou úlohou každej stavebnej konštrukcie je spoľahlivé plnenie funkcií, na ktoré boli vytvorené. Ak však nie sú známe vlastnosti a zloženie podložia, nie je možné správne navrhnúť základovú konštrukciu a už vôbec nie v náročných podmienkach. Spôsob založenia, aj keď závisí predovšetkým od inžiniersko-geologických podmienok lokality, nie je spojený iba so statickými problémami. 
 

2. Prieskum sa vyplatí

Zakladanie stavby si vyžaduje v prvom rade podrobný prieskum a sondu podložia. Aj zdanlivo bezproblémová zóna totiž môže prekvapiť rôznorodým zložením základovej pôdy. Ak sa obávate sumy za prieskum veľkými strojmi, pri stavbe rodinného domu úplne postačí prie­skum pomocou malých ručných prenosných prístrojov, malej sondy, ktorá sa kladivom zahĺbi 2 až 3 metre do zeme.  
 

3. Vyžiadajte si inžinierskogeologické mapy

Pre územie Slovenska sú vypracované inžinierskogeologické mapy, ktoré podrobnejšie znázorňujú všetky dôležité zložky prírodného prostredia konkrétneho územia, napríklad geodynamické javy (seizmicitu, svahové pohyby, krasové procesy, erózie, spraše a podobne), a s tým spojenú rizikovosť územia. K dispozícii by mali byť na stavebnom úrade. Na základe nich by vás mal úradník na stavebnom úrade upozorniť na skutočnosť, že ide o problematickú zónu a bolo by vhodné obrátiť sa na odborníkov.

8 užitočných rád, ako správne založiť stavbu

1217881
thinkstock.com

4. Dobrá rada od suseda

Počiatočný balík informácií o pozemku je dobré doplniť aj informáciami od miestnych obyvateľov. Keďže na danom mieste žijú dlhodobo, môžu poznať špecifiká pozemku a prípadne aj jeho terénne úpravy v ostatných desaťročiach.
 

5. Nevyspytateľná voda

Problémom číslo jeden pri zakladaní stavieb je prítomnosť vody (spodnej alebo povrchovej). Netýka sa len stavieb v povodňových oblastiach, ale aj na svahu či na rovine. Pri výstavbe na akomkoľvek svahu je najdôležitejšie odvodnenie pozemku, teda usmernenie toku podzemnej vody tak, aby nepodmývala základovú pôdu a neposúvala ju z kopca. 
 

6. Pozor na spraše

Komplikáciu pri zakladaní stavby môžu spôsobiť aj takzvané spraše, ktoré pokrývajú asi desatinu územia Slovenska. Ide o piesok nafúkaný vetrom, ktorý je usadený na inom mieste. Zrnká tohto piesku sú obalené napríklad mangánom, horčíkom, vápnikom alebo železom, táto zmes sa spolu stmelí a vytvára pevnú vrstvu. Počas silnejších dažďov sa však môžu tieto spraše rozpustiť a vrstva usadeniny sa prepadne. Nie je to neriešiteľný problém, pomôže napríklad zakladanie stavby na pilótach.
 

7. Skala nemusí byť prekážkou 

Aj predstava bývania v hrade na skale je celkom reálna, samozrejme, nie je to lacné. Na jednej strane je skalný podklad takmer ideálnym podložím – je v podstate nestlačiteľný a má najväčšiu únosnosť. Vzniká tu však problém s umiestnení stavby do takéhoto podložia. Výkopové jamy sa hĺbia rozrušovacími prostriedkami, čím sa môže narušiť celistvosť skaly a môžu vzniknúť nebezpečné trhliny. 

Dom vašich snov si môžete postaviť aj na skale. Nebude to ale lacné.

Dom vašich snov si môžete postaviť aj na skale. Nebude to ale lacné.
thinkstock.com

 

8. Prejdite vode cez rozum

Báť sa nemusíte ani bývania v zaplavovaných oblastiach, prípadne na brehu rieky či jazera. Aj táto dilema je celkom komfortne riešiteľná, zabudnite ale na svojpomocnú výstavbu a zverte stavbu do rúk odborníkov. Vzdať by ste sa mali pivníc a vhodné je, ak aj prízemné podlažie vyvýšite nad úroveň okolitého terénu. Nevyhnutnosťou sú stavebné materiály, ktorých vlastnosti sa pôsobením vody nemenia, a zabezpečenie stability objektu počas povodne.
 
Odborník radí
Ing. arch. Lubomír Korčák 
V prípade pasívneho domu je ideálne založenie armovanej dosky na penosklo. Toto penové sklo zároveň pôsobí ako tepelná izolácia podlahy na prízemí a armovaná železobetónová doska sa stáva akumulačnou vrstvou vnútorného jadra pasívneho domu. Pri zakladaní pasívneho domu je dvojnásobne dôležitá perfektná drenáž podložia pod doskou, aby sa vrstvy penoskla nezaplavovali. Doska sa vystužuje pomocou jednotlivých výstužových prútov kladených v určenej vzdialenosti, v individuálnych prípadoch možno použiť zvárané Kari siete.
 

Čo to bude stáť? 

Dobre vybudované základy sú základom každého domu, ktorému zabezpečia stabilitu a pevnosť. Do zakladania na základových pásov sa môžete hravo pustiť aj sami.
 

8 užitočných rád, ako správne založiť stavbu

1217890

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste

 
* Ceny sú vypočítané pre rodinný dom Alfa 132 so zastavanou plochou 130,9 m2 a s celkovou úžitkovou plochou 105,8 m2. V jednotlivých cenách sú zahrnuté náklady za materiál, prácu, prenájom stroja a dopravu. Spracované podľa Cenekon a Systémy štandardných detailov.
** Cena za 1 deň pri požičaní stroja na 1 až 8 dní podľa spoločnosti Ramirent. 
 
Požičajte si 
Pustiť sa do kopania základov ručne nie je práve lákavá predstava. Ak nechcete platiť stavebnej firme a základy si vykopete svojpomocne, prenajmite si šikovných pomocníkov.


Na hutnenie zeminy
Vibračná noha
Cena prenájmu na 1 deň 32,40 €**  Výška zálohy 1 000 €

Na hutnenie zeminy
Vibračná noha
Cena prenájmu na 1 deň 32,40 €** Výška zálohy 1 000 €
Archív redakcie

 
Vibračná noha
Cena prenájmu na 1 deň 32,40 €**  Výška zálohy 1 000 €
 
 

Akú základovú konštrukciu zvoliť

Pri zakladaní rodinných domov sa najčastejšie stretávame s dvomi druhmi základových konštrukcií, základovými pásmi a základovými doskami.
 

Základové pásy

Sú to konštrukcie, pri ktorých prevláda dĺžka nad šírkou a hĺbkou. Je to tradičný spôsob zakladania rodinných domov na Slovensku. Pásy sa neizolujú proti zemnej vlhkosti, preto ich materiálová báza musí odolávať vlhkosti. Najčastejšie sú z prostého betónu.

Zakladanie pomocou základových pásov je štandardný spôsob, ktorý zrealizuje každý stavbár.

Zakladanie pomocou základových pásov je štandardný spôsob, ktorý zrealizuje každý stavbár.
www.projektydomu.cz

 
Výhody
+ menšie množstvo spotrebovaného betónu (ušetrí sa takmer tretina až polovica)
 
Na čo dať pozor
nie sú vhodné do menej únosných zemín, kde by musel byť pás neúmerne široký
 

Základové dosky

Projektant ju vyberá, najmä ak sa v podloží nachádzajú menej únosné vrstvy zeminy (okolo 0,1 až 0,15 MPa) a zároveň podľa statických výpočtov vychádza veľmi veľká šírka základových pásov. Vtedy je ekonomickejšie spojiť ich do jednoliatej platne.

Realizáciu základov pomocou jednoliatej armovanej základovej dosky zverte do rúk odborníkov. Neodborné založenie môže mať pre celú stavbu fatálne následky.

Realizáciu základov pomocou jednoliatej armovanej základovej dosky zverte do rúk odborníkov. Neodborné založenie môže mať pre celú stavbu fatálne následky.
www.projektydomu.cz

 
Výhody
+ poskytujú stavbe väčšiu oporu – sú preto vhodnejšie do menej únosných vrstiev, prípadne nevyrovnaného podložia alebo pri vyššej hladine podzemnej vody
+ používa sa betonárska výstuž – najčastejšie zvárané tyče ocele rôznych priemerov 
 
Na čo dať pozor
sú finančne náročnejšie, ich cena tvorí nezanedbateľnú časť rozpočtu celej stavby
 

Zakladanie na penoskle

Progresívnu metódou pri stavbe rodinných domov predstavuje zakladanie na penoskle. Penosklo je materiál s unikátnymi tepelnoizolačnými vlastnosťami, ktorý sa dá použiť nielen ako granulát, ale aj vo forme tabúľ a blokov. Vhodný je aj na hydroizoláciu a tepelné izolácie podzemných častí stavieb, izolácie podláh alebo pri rekonštruovaní historických objektov. 

Zakladanie na penoskle

Zakladanie na penoskle
wikimedia

toto je dôležité

Realizáciu základov pomocou jednoliatej armovanej základovej dosky zverte do rúk odborníkov. Neodborné založenie môže mať pre celú stavbu fatálne následky.
Kategória: Stavba a rekonštrukcia
Tagy: dom stavba založenie
Zdieľať článok

Diskusia