Ako na výber vhodného a bezpečného komína

01. 07. 2015
Zdieľať

Po výbere kozuba, kotla či piecky musí nasledovať výber vhodného a bezpečného komína. Je dôležité zdôrazniť slovíčka „vhodného a bezpečného“. Pretože len taký spaliny z vykurovacieho telesa správne skrotí.

Staré murované komíny už pomerne často nevyhovujú požiadavkám modernej vykurovacej techniky, preto je dôležité zaobstarať si certifikovaný a univerzálny systémový komín, ktorý má potrebný ťah na bezpečný odvod spalín, odoláva agresívnym kyselinám a kondenzátu. Moderné vykurovacie spotrebiče si žiadajú komín vyrobený z kvalitných materiálov a s dobrým ťahom. 

Skôr ako si vyberiete

Pri výbere vhodného komínového systému si najskôr premyslite, akým typom paliva chcete vykurovať. Správny typ komína si zvoľte aj podľa počtu spotrebičov, ktoré ku komínu chcete pripojiť. V prípade kondenzačných kotlov sú vhodné komíny so špeciálnou šamotovou vložkou určenou výhradne pre kondenzačné kotly.

Projektant vám pomôže

Najmenšia výška vyústenia komína musí byť minimálne 4 m nad terénom. Dodržať však treba aj prevýšenie ústia komína nad šikmou alebo plochou strechou. Pri návrhu komínového telesa patrí k hlavným úlohám projektanta výpočet priemeru prieduchu. Pri plynovom vykurovaní rodinných domov či bytov stačí, aby bol priemer prieduchov 14 cm. Na odvod spalín z kozubovej vložky musí byť priemer prieduchu 16 – 20 cm, z kachľovej pece 16 – 25 cm a z otvoreného kozuba 25 až 30 cm. V projekte komína treba zohľadniť aj napojenie dymovodu či umiestnenie komínového telesa v optimálnej vzdialenosti od horľavých látok. 

Nerozhodujte sa len podľa ceny

Pri kúpe komína sa nerozhodujte iba na základe jeho ceny. Ani tie najdrahšie komínové systémy nie sú zárukou najvyššej kvality či bezpečnosti. Komíny so šamotovou vložkou s označením N2 je vo vyspelých krajinách dokonca zakázané používať v interiéri. Prijateľnejšou a najmä bezpečnejšou formou sú komíny so šamotovou vložkou N1 (na gravitačnú prevádzku) alebo P1 (na pretlakovú prevádzku).

Na druhej strane sa vám môže vypomstiť aj kúpa príliš lacného komína. Aby bol komín lacnejší, nahrádzajú menší a začínajúci výrobcovia niektoré certifikované systémové prvky v komínovom systéme nesystémovými komponentmi. Vzniká tak komín skladajúci sa z komponentov od viacerých výrobcov, ktorý ako celok nie je odskúšaný ani certifikovaný. Systémový certifikát je pritom zárukou, že všetky komponenty komína boli preskúšané akreditovanou skúšobňou podľa prísnych medzinárodných noriem ako jeden celok. Zarážajúce však je, že ani na takéto necertifikované komíny sa výrobcovia nezdráhajú poskytovať záruku v trvaní 30, 60, či dokonca 100 rokov. Pritom záruku možno nazývať relevantnou iba v prípade, ak nie je dlhšia ako existencia samotného výrobcu na trhu. Predĺženú záručnú lehotu na stavebné materiály môže poskytnúť iba výrobca, ktorý ponúka praxou odskúšané a rokmi preverené výrobky najvyššej kvality. Preto pri kúpe komína trvajte na písomnej záruke, najlepšie od samotného výrobcu. 

Slovník pojmov

Spalinová cesta – súhrnné označenie pre vedenie spalín od dymového hrdla vykurovacieho spotrebiča do voľného ovzdušia. Spalinovú cestu tvorí väčšinou prieduch dymovodu, sopúch a prieduch komína, napríklad komínový nadstavec.
Dymovod – konštrukcia s prieduchom určeným na odvod spalín od spotrebiča do sopúcha komína, prípadne do voľného ovzdušia (dymovod s funkciou komína).
Komínový plášť – časť konštrukcie komína s nosnou, ochrannou a estetickou funkciou. Jeho súčasťou môže byť aj ochranné puzdro, prípadne komínová prekážka.
Komínový prieduch – priestor v konštrukcii komína, určený na odvod spalín do voľného ovzdušia.
Jednovrstvový komín – komín, ktorého prieduch tvorí komínový plášť.
Viacvrstvový komín – komín, ktorého konštrukcia sa skladá z komínovej vložky, vytvárajúcej komínový prieduch, z izolačnej vrstvy a z komínového plášťa.
Komínová vložka – tenkostenný komínový prvok určený na vytvorenie prieduchu vo viacvrstvovom komíne, tepelne a dilatačne oddelený od komínového plášťa.
Sopúch – otvor v komínovom plášti a komínovej vložke, ktorý slúži na prepojenie prieduchu dymovodu a prieduchu komína.
Čistiaci otvor – otvor v plášti dymovodu alebo v komínovom plášti a v komínovej vložke, ktorý slúži na kontrolu a čistenie prieduchu dymovodu alebo prieduchu komína.
Kondenzačná nádržka – vodotesný priestor v prieduchu komína určený na zachytávanie kondenzátu spalín.
Kondenzačné potrubie – vodotesné potrubie, ktoré je napojené na potrubie komínového prieduchu alebo dymovodu a slúži na odvod kondenzátu.
Vymetací otvor – otvor v komínovom plášti, prípadne aj v komínovej vložke, ktorý slúži na vymetanie, čistenie a kontrolu komínového prieduchu z podkrovného priestoru, prípadne zo strechy.
Kontrolný otvor – otvor v komínovom plášti a v komínovej vložke, ktorý je určený na kontrolu komínového prieduchu, kondenzačnej nádržky a na odstraňovanie kondenzátu uvoľneného zo spalín.
Ústie komína – miesto, v ktorom spaliny opúšťajú prieduch komína, prípadne komínový nadstavec, a vstupujú do voľného ovzdušia.

Ing. Peter Štefanec 
produktový manažér zo spoločnosti Icopal

„Zákazníci sú často nedostatočne informovaní o tom, čo vlastne kupujú a z čoho sa komíny skladajú.“

Vyberáme komín

Oceľ s prirodzeným ťahom


Trojvrstvový komínový systém KOMINUS® KD z nehrdzavejúcej ocele s izoláciou z minerálnej vlny je určený na odvod spalín prirodzeným komínovým ťahom z moderných vykurovacích spotrebičov na tuhé, kvapalné a plynné palivá.

Trojvrstvový komínový systém KOMINUS® KD z nehrdzavejúcej ocele s izoláciou z minerálnej vlny je určený na odvod spalín prirodzeným komínovým ťahom z moderných vykurovacích spotrebičov na tuhé, kvapalné a plynné palivá.
PRESPOR

Trojvrstvový komínový systém KOMINUS® KD z nehrdzavejúcej ocele s izoláciou z minerálnej vlny je určený na odvod spalín prirodzeným komínovým ťahom z moderných vykurovacích spotrebičov na tuhé, kvapalné a plynné palivá. Izolované komíny sa upevňujú k fasádam budov alebo k samonosným oporným konštrukciám. Pri dodržaní bezpečnostných opatrení je možné tieto komíny použiť aj v interiéroch. Rýchla a jednoduchá montáž (resp. demontáž pri rekonštrukciách).

+ ľahká konštrukcia vhodná aj na zavesenie na konzolu
+ možno použiť aj v nízkoenergetických a pasívnych domoch
– nie je vhodný k spotrebičom s pretlakovou prevádzkou

Orientačná cena: 794,44 € 
(výška 6 m, ∅ 150 mm), www.kominyprespor.sk

Tehla pre kondenzačné plynové spotrebiče


Komínový systém Heluz Mini Plast predstavuje dvojvrstvový systém s brúsenou tehlovou tvarovkou a plastovou komínovou vložkou.

Komínový systém Heluz Mini Plast predstavuje dvojvrstvový systém s brúsenou tehlovou tvarovkou a plastovou komínovou vložkou.
Heluz

Komínový systém Heluz Mini Plast predstavuje dvojvrstvový systém s brúsenou tehlovou tvarovkou a plastovou komínovou vložkou. Je vhodný k moderným kondenzačným plynovým spotrebičom na palivá s výstupnou teplotou spalín do 120 °C. Tehlová tvarovka obvodového plášťa komína svojimi rozmermi 240 × 300 mm umožňuje zabudovanie komínového telesa do vnútorných priečok. Samotné tvarovky navyše možno použiť aj na rozvody vzduchotechniky a TZB. 

+ zabudovanie komínového telesa do vnútorných priečok
– systém je možné použiť len ako jednoprieduchový komín

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste

Cenníková cena: 439,49 € 
(kompletný komín s vložkou, výška 6 m, ∅ vložky 80 mm), www.heluz.sk

Keramzitové vložky s vatou alebo perlitom


Trojvrstvový komínový systém Stadreko so zadným odvetrávaním a jednoduchou stabilizáciou šamotových vložiek je určený k spotrebičom na plynné, tekuté (vykurovací olej) a tuhé palivá (drevo, uhlie, drvina, pelety, ekohrášok a pod.).

Trojvrstvový komínový systém Stadreko so zadným odvetrávaním a jednoduchou stabilizáciou šamotových vložiek je určený k spotrebičom na plynné, tekuté (vykurovací olej) a tuhé palivá (drevo, uhlie, drvina, pelety, ekohrášok a pod.).
Stadreko

Trojvrstvový komínový systém Stadreko so zadným odvetrávaním a jednoduchou stabilizáciou šamotových vložiek je určený k spotrebičom na plynné, tekuté (vykurovací olej) a tuhé palivá (drevo, uhlie, drvina, pelety, ekohrášok a pod.). Komínová tvárnica z prírodného keramzitu so zvýšenou hrúbkou stien zabezpečuje izoláciu systému a vetranie vnútorného priestoru komína. Možnosť použitia v interiéri aj exteriéri stavby. Maximálna výška komína do 30 m. Teplota spaľovania: do 600 °C. Práca v podtlaku (N1). Izolácia komína je zabezpečená minerálnou vatou alebo perlitom.

+ odolný proti vyhoreniu sadze (teplotný šok 1 000 ºC v priebehu 30 min.)
+ odolný proti vlhkosti a kyseline

Orientačná cena: 385 € 
(výška 6 m, ∅ vložky 200 mm, napojenie sopúcha pod uhlom 90°), www.stadreko.sk

Všestranná keramická vložka


Komínový systém Leier Multikeram slúži na pripojenie vykurovacích zariadení na rôzne palivá s otvorenou spaľovacou komorou, ktoré vykurujú bytové alebo rodinné domy.

Komínový systém Leier Multikeram slúži na pripojenie vykurovacích zariadení na rôzne palivá s otvorenou spaľovacou komorou, ktoré vykurujú bytové alebo rodinné domy.
Leier Baustoffe SK, s. r. o.

Komínový systém Leier Multikeram slúži na pripojenie vykurovacích zariadení na rôzne palivá s otvorenou spaľovacou komorou, ktoré vykurujú bytové alebo rodinné domy. Je vhodný v prípade kotlov na tuhé palivo s nízkou teplotou spalín, ako sú napr. drevosplyňujúce kotly alebo kotly na pelety, klasické kotly na drevo a uhlie, kozubové vložky a piecky, ale aj pri spotrebičoch s otvorenou spaľovacou komorou na rôzne iné palivá, napr. plynové kotly, nízkoteplotné kondenzačné kotly alebo kotly na vykurovací olej. Vďaka keramickej vložke W3G je odolný proti vyhoreniu sadzí a vhodný na mokrú prevádzku.
 
+ možnosť výmeny spotrebičov
+ kombinovateľný s inými komínovými systémami

Orientačná cena: 1 830 € 
(výška 6 m, ∅ šamotu 18 cm), www.leier.sk

Tepelnoizolačné vulkanické kamenivo


Jednoprieduchový trojvrstvový komínový systém Icopal Wulkan CI-eko je určený na pripojenie k spotrebičom na plynné, tekuté, ale aj tuhé palivá (drevo, uhlie, pelety), zložený z odľahčených tvárnic na rýchlu montáž.

Jednoprieduchový trojvrstvový komínový systém Icopal Wulkan CI-eko je určený na pripojenie k spotrebičom na plynné, tekuté, ale aj tuhé palivá (drevo, uhlie, pelety), zložený z odľahčených tvárnic na rýchlu montáž.
Icopal, a.s.

Jednoprieduchový trojvrstvový komínový systém Icopal Wulkan CI-eko je určený na pripojenie k spotrebičom na plynné, tekuté, ale aj tuhé palivá (drevo, uhlie, pelety), zložený z odľahčených tvárnic na rýchlu montáž. Tvárnice sú vyhotovené z prírodného vulkanického kameniva, preto má komín tepelnoizolačné vlastnosti integrované už priamo v tvárnici. Ku komínu možno pripojiť plynové kotly, kondenzačné spotrebiče, ale aj kozuby či pece. Je vhodný na rekonštrukcie aj do novostavieb či na chatu.

+ tesná šamotová vložka, úplne bezpečný aj pri vyhorení sadzí
+ vhodný aj v prípade otvoreného ohniska

Orientačná cena: 852 € 
(jednoprieduchový komínový systém s technickou izoláciou z kamennej vlny, výška 6,20 m, ∅ 200 mm, uhol napojenia 90°), www.icopal.sk

Bez energetických strát


Viacvrstvový keramický systém Schiedel Absolut je určený k všetkým typom spotrebičov – kondenzačné spotrebiče, spotrebiče vo vyhotovení turbo, ako aj tie s otvorenou spaľovacou komorou – na všetky typy paliva (plyn, olej, drevo, peletky, štiepka).

Viacvrstvový keramický systém Schiedel Absolut je určený k všetkým typom spotrebičov – kondenzačné spotrebiče, spotrebiče vo vyhotovení turbo, ako aj tie s otvorenou spaľovacou komorou – na všetky typy paliva (plyn, olej, drevo, peletky, štiepka).
Schiedel

Viacvrstvový keramický systém Schiedel Absolut je určený k všetkým typom spotrebičov – kondenzačné spotrebiče, spotrebiče vo vyhotovení turbo, ako aj tie s otvorenou spaľovacou komorou – na všetky typy paliva (plyn, olej, drevo, peletky, štiepka). Umožňuje inštaláciu kachľovej pece, kozubových teplovzdušných kachlí alebo otvoreného kozuba. Je zložený z komínovej tvárnice s integrovanou tepelnou izoláciou a rúrou, čo zabezpečuje jednoduchú a rýchlu montáž komína. Tesný a odolný proti vlhkosti. Je určený do nízkoenergetických a pasívnych domov. 

+ komín nemá energetické straty ani zadné odvetranie (mriežka v päte komína)
+ komínová tvárnica s integrovanou tepelnou izoláciou a rúrou, ľahké osadenie

Orientačná cena: 925 € 
(výška 6 m, komín s izolačnými prvkami – strop + komínová päta), www.schiedel.sk

Pripravila Andrea Dingová
Odborná spolupráca Ing. Peter Štefanec
Foto Dano Veselský, Heluz, Icopal, Leier, Prespor, Schiedel, Stadreko
Zdroj časopis Môj dom 2/2015, JAGA GROUP, s.r.o.

Kategória: Energia
Tagy: energia komín kozub vykurovanie
Zdieľať článok

Diskusia